Stock

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton
NL
NL

BRL2362 is vervangen door BRL SIKB 7700 en protocol 7702 !

De beoordelingsrichtlijn is van toepassing op de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen­ in ter plaatse gestort beton, die worden toegepast op locaties waar de kans bestaat op het morsen van bodemverontreinigende (vloei)stoffen. De voorzieningen kunnen zich tevens in het verticale vlak voortzetten om een afdoende bescherming aan de ondergrond te kunnen bieden (bijvoorbeeld opstaande randen gevormd door prefab elementen bij calamiteitenvoorzieningen). De aanleg van het rioleringssysteem tot aan het aansluitpunt op de bedrijfs- of openbare riolering, eventueel inclusief geprefabriceerde olie-afscheider, behoort tevens tot het procescertificaat.

De BRL sluit aan bij de Wet milieubeheer en is middels het Besluit bodemkwaliteit een erkenningsregeling.

Over Kiwa

Kiwa heeft aan de wieg gestaan voor de aanlegregelingen voor vloeistofdichte voorzieningen sinds de beginjaren ‘90. De BRL SIKB 7700 is de volgende generatie voor de aanleg en het herstel van de vloeistofdichte voorzieningen.

Kennis en verwantschap met deze regelingen zit ons dus in het bloed.

Ontwikkelingen

De nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7700 en onderliggende protocollen zijn definitief gepubliceerd als vervanging van de BRL2362.
In het kader van de wetgeving en wettelijke erkenningen voor deze regelingen is de BRL SIKB 7700 en protocol 7702 vanaf 1 oktober 2014 van toepassing.

Voor de BRL zie www.sikb.nl bij menuregel "Richtlijnen en protocollen" en vervolgens "Richtlijnen en protocollen Bodembescherming" om deze te kunnen downloaden.

Contact

Mes, Paul
PME@kiwa.nl

Meer informatie?

Verzend