Stock

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt
NL
NL

BRL2372 is vervangen door BRL SIKB 7700 en protocol 7703 !

De beoordelingsrichtlijn is van toepassing op de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen die zijn opgebouwd uit een bitumineus materiaal. Afhankelijk van het ontwerp van de voorziening en de laagopbouw kunnen een of meer lagen in de voorziening de vloeistofdichte barrière vormen. De voegafdichtingen maken deel uit van dit procescertificaat. Het rioleringssysteem tot aan het aansluitpunt op de bedrijfs- of openbare riolering, eventueel inclusief geprefabriceerde olie-afscheider, behoort tevens tot het procescertificaat.

De BRL sluit aan bij de Wet milieubeheer en is middels het Besluit bodemkwaliteit een erkenningsregeling.

Over Kiwa

Kiwa heeft aan de wieg gestaan voor de aanlegregelingen voor vloeistofdichte voorzieningen sinds de beginjaren ‘90. De BRL SIKB 7700 is de volgende generatie voor de aanleg en het herstel van de vloeistofdichte voorzieningen.

Kennis en verwantschap met deze regelingen zit ons dus in het bloed.

Ontwikkelingen

De nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7700 en onderliggende protocollen zijn definitief gepubliceerd als vervanging van de BRL2372.
In het kader van de wetgeving en wettelijke erkenningen voor deze regelingen is de BRL SIKB 7700 en protocol 7703 vanaf 1 oktober 2014 van toepassing.

Voor de BRL zie www.sikb.nl bij menuregel "Richtlijnen en protocollen" en vervolgens "Richtlijnen en protocollen Bodembescherming" om deze te kunnen downloaden.

Contact

Mes, Paul
paul.mes@kiwa.nl

Meer informatie?

Verzend