Stock

Bedrijfskaart
NL
NL

Om uw bedrijfsadministratie op orde houden en uw eigen voertuigen op naam van het bedrijf te zetten, heeft u een bedrijfskaart nodig.

Voorwaarden

Op de bedrijfskaart staan gegevens van het transportbedrijf. Met de bedrijfskaart is het mogelijk om rij- en rusttijdengegevens uit de verschillende voertuigen te downloaden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de bedrijfsadministratie. De transportondernemer moet deze gegevens kunnen tonen bij bedrijfscontroles door inspectiediensten zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport. De bedrijfskaart is vijf jaar geldig.

Om voor een bedrijfskaart in aanmerking te komen is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht. Het is mogelijk om meerdere kaarten per bedrijf aan te vragen. Met name als uw bedrijf beschikt over meerdere vrachtauto's of autobussen is het handig om over meerdere bedrijfskaarten te beschikken. U kunt maximaal 62 bedrijfskaarten per KvK-nummer aanvragen.
Mochten de gegevens die na het invoeren van uw KvK-nummer naar boven komen niet meer kloppen, zult u deze wijzigingen moeten doorgeven aan de afdeling APR van de RDW. U vermeldt dat het gaat om actualisatie bedrijfsgegevens ten behoeve van een aanvraag bedrijfskaart digitale tachograaf.

Let op: Voordat u nieuwe wagens in gebruik neemt en een bestuurder er vervoer mee laat uitvoeren dient u uw bedrijfsgegevens in de tachograaf in te voeren. Dit doet u door uw bedrijfskaart in de tachograaf te steken en de instructies te volgen.

Aanvraag

Bij de aanvraag van een bedrijfskaart heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Nummer van de inschrijving KvK
  • Aantal aan te vragen kaarten


Nadat u de gegevens hebt ingevuld krijgt u een aanvraagformulier met factuur op het aangegeven adres toegestuurd. Dit formulier dient u volledig in te vullen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier terug naar Kiwa Register. Uw kaart wordt dan automatisch, nadat hij geproduceerd is, naar het opgegeven adres verzonden.