Stock

Chauffeurskaart BCT
NL
NL

Met de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving voor de Boordcomputer Taxi (BCT) is per 1 oktober 2011 de chauffeurspas taxi vervangen door de chauffeurskaart BCT.

Smartcard

De chauffeurskaart is een persoonsgebonden smartcard. De kaart heeft vier functies:

  1. visueel identificatiemiddel (de kaart is voorzien van een pasfoto)
  2. geeft toegang tot de boordcomputer
  3. plaatst een digitale handtekening door het gebruik van de pincode
  4. registreert de rij- rusttijden

 
De chauffeurskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen en verlengen van een chauffeurskaart (onder beperkingen) zijn:

  • ondertekend aanvraagformulier voorzien van een recente pasfoto
  • originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan vier maanden
  • originele geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden
  • geldig rijbewijs voor beroepsmatig personenvervoer
  • chauffeursdiploma taxi
  • kopie geldig rijbewijs (alleen wanneer u niet in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs of wanneer u niet woonachtig bent in Nederland)


Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra deze compleet is, inclusief betaling. 

U kunt de aanvraag voor de verlenging van uw chauffeurskaart maximaal drie maanden voor de vervaldatum van uw huidige kaart indienen.

Indien uw werkgever de factuur betaald dient deze op naam te staan van het bedrijf in verband met de btw-afdracht. Tijdens uw aanvraag kunt u deze gegevens doorgeven.

Chauffeursdiploma

Bij de aanvraag van uw chauffeurskaart kiest u voor een volledige of beperkte kaart. Maak deze keuze aan de hand van het chauffeursdiploma taxi dat u hebt behaald of gaat halen. 

Na behalen van uw chauffeursdiploma wordt uw kaart toegekend conform aanvraag. Dit betekent dat indien u een beperkte chauffeurskaart hebt aangevraagd er een kaart worden toegekend. Ook als u het volledige diploma hebt behaald. 

Indien u bij ontvangst van de aanvraagset constateert dat het gekozen kaarttype niet overeenkomt met het door u te behalen chauffeursdiploma dan kunt u dit voordat u de aanvraag instuurt nog kosteloos wijzigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Kiwa Register. Uw huidige aanvraag wordt dan stopgezet en u ontvangt een nieuwe aanvraagset voor een volledige chauffeurskaart. Het is van belang dat u in dit geval de documenten van de nieuwe aanvraagset gebruikt voor het insturen van uw aanvraag. 

Met uw BSN kunt u de examens voor uw chauffeursdiploma taxi aanvragen bij het CBR / CCV.

Chauffeurskaart onder beperkingen

Taxichauffeurs die rijden met vaste passagiers, op vaste routes en vaste tijden en die geen financiële handelingen verrichten in de taxi, kunnen een aangepast examen doen bij het CBR / CCV. Dit examen levert een chauffeursdiploma op waarmee de chauffeurskaart onder beperkingen kan worden aangevraagd. 

Omzetting van beperkt naar volledig

Indien u reeds in het bezit bent van een chauffeurskaart onder beperkingen en deze wilt omzetten naar een volledige chauffeurskaart, moet u beschikken over het volledige chauffeursdiploma taxi. Na het behalen van dit diploma kunt u de omzetting aanvragen. De omgezette chauffeurskaart krijgt dezelfde geldigheidsduur als de eerder afgegeven chauffeurskaart onder beperkingen. U hoeft daarom niet opnieuw een VOG of geneeskundige verklaring aan te leveren. 

Ontheffing leer-werktraject

Aspirant chauffeurs binnen het contractvervoer kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een leer-werktraject (LWT), meer informatie vindt u op de pagina 'Leer-werktraject'.

Pin- en pukcode

Bij uw chauffeurskaart ontvangt u een pin- en pukcode. Deze codes zijn kaartgebonden. Dit betekent dat u voor elke afgegeven chauffeurskaart (bijvoorbeeld bij verlenging of duplicaat) een nieuwe pin- en pukcode ontvangt. Codes die u in het verleden hebt ontvangen komen, op het moment dat de kaart verloopt of vervangen wordt, te vervallen. 

In het geval dat u de pin- en pukcode niet hebt ontvangen binnen zeven dagen nadat u het afhaalbericht hebt ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Kiwa Register. Om veiligheidsredenen kan Kiwa Register uw pin- en pukcode slechts een beperkte periode opnieuw verstrekken. Wanneer u te laat contact opneemt is het opvragen van de pin- en pukcode niet meer mogelijk en is Kiwa Register verplicht een volledig nieuwe kaart aan te maken waarvan de kosten voor uw rekening komen. 

CSP
Algemene voorwaarden