Stock

Chauffeurskaart BCT
NL
NL

Met de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving voor de Boordcomputer Taxi (BCT) is per 1 oktober 2011 de chauffeurspas taxi vervangen door de chauffeurskaart BCT.

Voorwaarden

De chauffeurskaart is een persoonsgebonden smartcard. De kaart heeft vier functies:

 • visueel identificatiemiddel (de kaart is voorzien van een pasfoto)
 • geeft toegang tot de boordcomputer
 • plaatst een digitale handtekening door het gebruik van de pincode
 • registreert de rij- rusttijden
 
Bij uw chauffeurskaart ontvangt u een pin- en pukcode. Deze codes zijn kaartgebonden. Dit betekent dat u voor elke afgegeven chauffeurskaart (bijvoorbeeld bij verlenging of duplicaat) een nieuwe pin- en pukcode ontvangt. Codes die u in het verleden hebt ontvangen komen op dat moment te vervallen.
 
In het geval dat u de pin- en pukcode niet hebt ontvangen binnen zeven nadat u de positieve beschikking met het afhaalbericht hebt ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Kiwa Register. Wegens veiligheidsredenen kan Kiwa Register uw pin- en pukcode slechts een beperkte periode opnieuw verstrekken. Wanneer u te laat contact opneemt is het opvragen van de pin- en pukcode niet meer mogelijk en is Kiwa Register verplicht een volledig nieuwe kaart aan te maken op uw kosten.


De chauffeurskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen en verlengen van een chauffeurskaart (onder beperkingen) zijn:

 • ondertekend aanvraagformulier voorzien van een recente pasfoto
 • originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan vier maanden
 • originele geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden
 • geldig rijbewijs voor beroepsmatig personenvervoer
 • chauffeursdiploma taxi
 • kopie geldig rijbewijs (alleen wanneer u niet in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs of wanneer u niet woonachtig bent in Nederland)


Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra deze compleet is, inclusief betaling.

U kunt de aanvraag voor de verlenging van uw chauffeurskaart maximaal 3 maanden voor de vervaldatum van uw huidige kaart indienen.

Chauffeursdiploma

Bij de aanvraag van uw chauffeurskaart kiest u voor een volledige of beperkte kaart. Maak deze keuze aan de hand van het chauffeursdiploma taxi dat u heeft behaald of gaat halen. Onjuiste keuze kan leiden tot afwijzing van uw aanvraag.

Sinds 1 juli 2012 is een Kiwa-nummer niet langer nodig voor het aanvragen van het praktijk- en theorie-examen voor het chauffeursdiploma taxi. Het CCV kan vanaf deze datum op basis van uw BSN gegevens uitwisselen met Kiwa Register. 

Chauffeurskaart onder beperkingen

Taxichauffeurs die rijden met vaste passagiers, op vaste routes en vaste tijden en die geen financiële handelingen verrichten in de taxi, kunnen een aangepast examen doen bij het CCV. Dit examen levert een chauffeursdiploma op waarmee de chauffeurskaart onder beperkingen kan worden aangevraagd.

Omzetting van beperkt naar volledig

Indien u reeds in het bezit bent van een chauffeurskaart onder beperkingen en deze wilt omzetten naar een volledige chauffeurskaart, dan moet u beschikken over het volledige chauffeursdiploma taxi. Na het behalen van dit diploma kunt u de omzetting aanvragen. De omgezette chauffeurskaart krijgt dezelfde geldigheidsduur als de eerder afgegeven chauffeurskaart onder beperkingen. U hoeft daarom niet opnieuw een VOG of geneeskundige verklaring aan te leveren. De chauffeurskaart onder beperkingen levert u in bij het afhalen van de volledige chauffeurskaart. 

Ontheffing leer-werk-traject

Aspirant-chauffeurs binnen het contractvervoer kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een leer-werk-traject (LWT). Het LWT stelt startende chauffeurs in staat praktijkervaring op te doen in het contractvervoer voordat het chauffeursdiploma taxi is behaald. Een aspirant-chauffeur kan maar één keer deelnemen aan het LWT. Het LWT heeft een maximale geldigheidsduur van vier maanden. Deze kan niet worden verlengd. De aspirant-chauffeur moet binnen deze vier maanden zijn chauffeursdiploma behalen.

Om deel te nemen aan het leer-werk-traject zijn de volgende documenten nodig:

 • ondertekend aanvraagformulier voorzien van een recente pasfoto
 • originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan vier maanden
 • originele geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden
 • geldig rijbewijs voor beroepsmatig personenvervoer
 • kopie van het rijbewijs (alleen wanneer u niet in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs of wanneer u niet woonachtig bent in Nederland)
 • modelverklaring (overeenkomst tussen werknemer en werkgever)
 • kopie oproepbrieven (bevestiging van reservering bij het CCV/CBR)

 

CSP
Algemene voorwaarden