Stock

Monsterboekje
NL
NL

Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen.

Nieuw lay-out monsterboekje

Op 1 april 2014 gaat Kiwa Register over tot uitgifte van een nieuw, herzien monsterboekje. Dit monsterboekje kent een nieuw lay-out welke in goed overleg met de sector en de overheid tot stand is gekomen. Er is meer ruimte gemaakt voor monsteringen. Daarnaast is de manier van monsteren eenvoudiger en uniformer geworden.

Wet Zeevarenden

Iedereen die op de monsterrol moet worden vermeld, moet ook in het bezit zijn van een geldig monsterboekje. Zeevarenden met een andere dan de Nederlandse nationaliteit kunnen volstaan met een buitenlands monsterboekje dat in de Engelse taal of, naast een andere taal, ook in de Engelse taal is opgesteld.

Nieuwe functies

De Manilla wijzigingen leiden tot de introductie van een aantal nieuwe functies: officier elektrotechniek, gezel elektrotechniek, gekwalificieerd gezel dek en machinekamer en wachtlopend gezel dek en machinekamer. Deze functies zijn opgenomen in het nieuwe monsterboekje.

Nieuwe regels

In de Wet Zeevarenden zijn regels opgenomen met betrekking tot de uitwisselbaarheid van bemanningsleden tussen de verschillende bedrijfstakken (bijvoorbeeld koopvaardij en visserij). Op grond van vereiste vaartijd (en aanvullende kennisbewijzen) kan een overstap tussen de bedrijfstakken gemaakt worden.

Bij het vaststellen van de vereiste vaartijd ten behoeve van de vijf jaarlijkse verlenging van een vaarbevoegdheidsbwijs of een bekwaamheidsbewijs (officieren) voor het dienstdoen op tankers dan wel het verhogen van de vaarbevoegdheid naar een hogere functie is het van essentieel belang de kenmerken van het betrokken schip of de betrokken schepen te kennen waarop de ervaring is opgedaan. Deze kenmerken kunnen in het nieuwe monsterboekje worden opgenomen. 

Aanvraag

Kiwa Register geeft het monsterboekje alleen af aan personen die het voor hun werk nodig hebben of die een specifieke opleiding volgen, waarbij werkzaamheden aan boord essentieel zijn. Een monsterboekje is alleen geldig indien het de handtekening van de houder bevat en is ongeldig als er door onbevoegden wijzigingen in zijn aangebracht.

Voor het aanvragen van een eerste monsterboekje zijn de volgende documenten vereist:

 • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart)
 • een recente pasfoto voorzien van uw naam en geboortedatum
 • één van onderstaande documenten:
  • voor werknemers: een verklaring van een scheepsbeheerder of zeewerkgever waaruit blijkt dat u voor uw werk een monsterboekje nodig hebt. De verklaring dient minimaal uw functie te vermelden en ondertekend te zijn door uw werkgever. 
  • voor kapitein/eigenaar: een verklaring van uw accountant dat u kapitein eigenaar bent of een kopie inschrijvingsbewijs van de Kamer van de Koophandel
  • voor studenten: een officieel bewijs van een geldige inschrijving van de zeevaartschool 

 

Verloren of gestolen

Indien het monsterboekje is verloren of gestolen, kan een duplicaat monsterboekje worden aangevraagd. De volgende documenten zijn dan vereist:

 • aangifte van vermissing of verklaring van vermissing
 • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart)
 • een recente pasfoto (voorzien van uw naam en geboortedatum) 

 

Vol of verlopen

Voor het aanvragen van een nieuw monsterboekje ter vervanging van een vol of verlopen monsterboekje zijn de volgende documenten vereist:

 • kopie van het oude monsterboekje, met recente vaartijd onder Nederlandse vlag niet ouder dan één jaar
 • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart)
 • een recente pasfoto (voorzien van uw naam en geboortedatum)