HACCP Primaire Sector Akkerbouwproducten A Managementsysteemcertificatie

HACCP staat voor "Hazard Analysis and Critical Control Points" een systeem dat gevaren identificeert, evalueert en bewaakt die belangrijk zijn voor de voedselveiligheid. Een Hazard (gevaar) is een biologisch, chemisch of fysisch aspect, of conditie van, voedsel met de potentie om een negatief effect te hebben op de gezondheid. HACCP kan verdeeld worden in twee gedeeltes; de HA, en de CCP.
HA is het proces van verzamelen en evalueren van informatie over gevaren, en voorwaarden die leiden tot de de aanwezigheid van die gevaren, om te beoordelen welke belangrijk zijn voor de voedselveiligheid, en daarom behandeld moeten worden in het HACCP plan.
CCP is de stap waarbij het essentieel is dat een specifieke controlemaatregel gebruikt wordt om het gevaar te voorkomen, of te elimeineren, of te de kans te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau.
Op dit moment kunnen met deze standaard allerlei verschillende voedingsmiddelen processen voor menselijke consumptie worden gecertificeerd.
HACCP is gebaseerd op de eisen van een voedselveiligheidssysteem

Voor wie?

Ondernemingen die produceren en handelen in levensmiddelen.

Wanneer is het nodig?

Op het moment dat organisaties handelen of produceren in levensmiddelen.

Processtappen

Het certificatieproces bevat meerdere onderdelen. Bij nieuwe aanmeldingen zal een toelatingsonderzoek plaatsvinden, wat onder meer bestaat uit beoordeling van de documentatie en één of meerdere locatiebezoeken. Na verstrekking van het certificaat zal jaarlijks een controle plaatsvinden om te verifiëren of het bedrijf nog steeds voldoet aan de eisen die gesteld zijn door GMP+ International.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Over Kiwa

  • Aantoonbare en groeiende ervaring met certificering en het auditten van een grote diversiteit aan organisaties.
  • Vaste contactpersonen in de vorm van gekwalificeerde auditoren met een persoonlijke benadering.