BRL-K911/02 Afdichtingsmateriaal en -band voor tank- en leidinginstallaties

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als afdichtingsmateriaal en –band voor tank- en leidinginstallaties (ondergronds en bovengronds). Hierbij kan gedacht worden aan het afdekken van onderdelen van objecten ter bescherming tegen milieu-invloeden. Het betreft hier onderdelen zoals koppelingen, flenzen, mangatdeksels, hijsogen, thermiet-lassen, flenzen bij deelbare schachten van ondergrondse tankinstallaties, leidingen en leidingverbindingen. Door het aanbrengen van afdichtingsmateriaal of -band wordt het te beschermen object afgeschermd van water en zuurstof ter voorkoming van corrosie.

Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van afdichtingsmateriaal en -band voor tank- en leidinginstallaties. Door deze producten te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K911, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat het kwaliteitsborgingssysteem voor de productie van deze afdichtingsmaterialen regelmatig door Kiwa gecontroleerd wordt. Bovendien is de verwerking en het veilige gebruik ervan aangegeven.

Wanneer is het nodig?

Voor gebruik op ondergrondse stalen objecten zoals tanks en leidingen en corrosiebescherming vereist is.