Appliceren van bekledingen op stalen opslagtanks of stalen leidingen - BRL-K790/03

Het appliceren van bekledingsystemen op stalen leidingen en hulpstukken of stalen opslagtanks voor vloeistoffen. Er is sprake van de volgende toepassingsgebieden:

 1. Het fabrieksmatig appliceren van:
  - Inwendige bekleding voor brandbare vloeistoffen gecertificeerd volgens de eisen van
    BRL-K779 op zowel onder- als bovengrondse PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30
    stalen tanks;
  - Uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K768 of BRL-K745 op
    ondergrondse PGS 16 of PGS 28 stalen tanks, buizen en hulpstukken;
 2. Het in-situ appliceren van in- of uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks;
 3. Het in-situ uitvoeren van kleine reparaties van in- of uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19 of PGS 28 stalen tanks of van inwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K779 op PGS 29 of PGS 30 stalen tanks;
 4. Het in-situ appliceren op bovengrondse PGS 29 stalen tanks van inwendige bekleding voor brandbare vloeistoffen gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K779;
 5. Het in-situ appliceren op bovengrondse PGS 29 of PGS 30 stalen tanks van uitwendige verflagen.
 6. Het fabrieksmatig appliceren van uitwendige verflagen op bovengrondse PGS 30 stalen tanks.

Voor wie?

Applicateurs, coating fabrikanten, tankbouwers.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun brandstof opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een gecertificeerde installateur dient de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat volgens BRL-K903 kan worden afgegeven. De leidingen ten behoeve van de transport van (bio)brandstoffen zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

De RI&E van iedere tankinstallatie kan worden gestroomlijnd wanneer gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde producten. In deze gevallen zijn de RI&E-aspecten, die verband houden met de gecertificeerde producten, niet nodig. De stalen tanks, voorzien van een gecertificeerde coating of verfsysteem, geappliceerd volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K790 zullen in overeenstemming zijn met de eisen van de BARIM, RARIM en beoordelingsrichtlijn BRL-K903.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Kiwa heeft ook een hele scala aan regelingen die betrekking hebben op verschillende producten en processen die onder andere verband houden met tankstations en de opslag en transport van brandstoffen.