Lekdetectiesystemen

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als lekdetectiesysteem op dubbelwandige tanks en leidingen waarin milieuverontreinigende vloeistoffenstoffen in zijn opgeslagen of door worden getransporteerd. De tanks en leidingen kunnen ondergronds of bovengronds zijn gelegen. De opgeslagen of getransporteerde vloeistoffen kunnen zich in atmosferische conditie bevinden, dan wel in onderdruk of overdruk zijn.

De lekdetectiesystemen volgens deze beoordelingsrichtlijn detecteren zowel lekkages onder dan wel boven het vloeistofniveau van een dubbelwandige tank of leiding. Ze dienen als veiligheidssysteem en detecteren lekkages voordat de in de tank of leiding opgeslagen of getransporteerde vloeistoffen het milieu kunnen bereiken. Lekdetectiesystemen volgens deze beoordelingsrichtlijn vallen in Class I van de EN 13160-1 “General principles”. Specifieke eisen voor Class I lekdtectiesystemen zijn gegeven in EN 13160-2“Pressure and vacuum systems”. Buiten dat de lekdetectiesystemen overeenkomstig deze beoordelingsrichtlijn moeten voldoen aan de eisen uit de EN 13160-1 en EN 13160-2 gelden er op een aantal specifieke onderdelen nadere eisen.

Ook vloeistoffen in dubbelwandige tanks of leidingen die ongevaarlijk zijn voor milieu kunnen door middel van een lekdetectiesysteem worden bewaakt.

Lekdetectiesystemen met een vloeistofpot detectie maken geen deel uit van deze beoordelingsrichtlijn.

Voor wie?

Voor gebruik op ondergrondse en bovengrondse dubbelwande tanks en leidingen met brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem, nodig is. Installatie van deze tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K903 "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)".

Volgens de Regeling Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer kan de aanwezigheid van een lekdetectiesysteem overeenkomstig BRL-K910 en een jaarlijkse beoordeling en goedkeuring overeenkomstig BRL-K903 consequenties hebben voor de herkeur en/of herkeurtermijn van een ondergrondse tanks. In plaats van een herkeur na 15 jaar komt een dubbelwandige tank met een lekdtectiesysteem volgens BRL-K910 in aanmerking voor een herkeuring na 20 jaar.

Ondergrondse tanks gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied moeten altijd zijn voorzien van een lekdetectiesysteem overeenkomstig BRL-K910.