Polyethyleen (PE) tanks met opvangbak voor niet-stationaire of mobiele opslag van vloeistoffen- BRL-K580/01

De opslag- en afleverinstallaties zijn bestemd om te worden toegepast voor tijdelijke, niet-stationaire of mobiele opslag van vloeistoffen. De opgeslagen vloeistoffen betreffen brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt groter dan of gelijk is aan 55 ºC, smeerolie en afgewerkte olie. Deze vloeistoffen zijn ingedeeld in PGS Klasse 3. De opslag- en afleverinstallaties uit deze beoordelingsrichtlijn zijn ook geschikt voor vervoer over de weg.

 

Overeenkomstig PGS 30 zal voor tijdelijke, niet stationaire opslag- en afleverinstallaties getracht moeten worden een zelfde veiligeidsniveau te bereiken als bij stationaire tank installaties. Volgens de PGS 30 moeten kunststoffen niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie constructief voldoen aan BRL-K580.

 

De opslag- en afleverinstallaties zijn bestemd om te worden toegepast voor tijdelijke, niet-stationaire of mobiele opslag en indien nodig aflevering van vloeistoffen. De opgeslagen vloeistoffen betreffen brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt groter dan of gelijk is aan 55 ºC, smeerolie en afgewerkte olie. Deze vloeistoffen zijn ingedeeld in Klasse 3 van de ADR. De opslag- en afleverinstallaties uit deze beoordelingsrichtlijn zijn ook geschikt voor vervoer over de weg.

Overeenkomstig PGS 30 zal voor tijdelijke, niet stationaire opslag- en afleverinstallaties getracht moeten worden een zelfde veiligeidsniveau te bereiken als bij stationaire tank installaties. Volgens de PGS 30 moeten niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie constructief voldoen aan BRL-K744.

De opslag- en afleverinstallaties zijn bestemd om te worden toegepast voor tijdelijke, niet-stationaire of mobiele opslag van vloeistoffen. De opgeslagen vloeistoffen betreffen brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt groter dan of gelijk is aan 55 ºC, smeerolie en afgewerkte olie. Deze vloeistoffen zijn ingedeeld in Klasse 3 van de ADR. De opslag- en afleverinstallaties uit deze beoordelingsrichtlijn zijn ook geschikt voor vervoer over de weg.

 

Overeenkomstig PGS 30 zal voor tijdelijke, niet stationaire opslag- en afleverinstallaties getracht moeten worden een zelfde veiligeidsniveau te bereiken als bij stationaire tank installaties. Volgens de PGS 30 moeten kunststof niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie constructief voldoen aan BRL-K580.

 

Voor wie?

Gebruikers van opslaginstallaties voor de tijdelijke, niet-stationaire bovengrondse opslag van brandstoffen en smeermiddelen.

Wanneer is het nodig?

Deze opslaginstallatie zijn van toepassing bij buiten activiteiten die zich verplaatsen (wegenbouw) en activiteiten met een tijdelijk karakter (bouwprojecten en evenementen). Ook kunnen tijdelijke, niet -stationaire opslaginstallatie wel eens gebruikt worden voor noodstroom en een koppeling met WKK installaties (deze laatste komt zelden voor). Bij evenementen moet men alleen denken aan een warmte voorziening.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Tevens beschikt Kiwa over verschillende Expert Centers waaronder de Expert Center Polymer waarin alle expertise van de circa 30 Kiwa medewerkers actief in deze markt wordt samengebracht ten behoeve van de klant. Voor meer informatie kijk naar onze website van Expert Center polymers.