Rotatie gegoten polyethyleen (PE) tanks voor de opslag van chemicalien - BRL-K21008/02

Rotatie gegoten polyethyleen (PE) opslagtanks worden veelvuldig gebruikt voor de opslag van chemicaliën. De opslagtanks zijn ontworpen voor atmosferische opslag bij een maximale temperatuur van + 25 oC. Naast de eisen aan de opslagtanks voorziet BRL-K21008 ook aan de eisen voor de opvangbakken.

Voor wie?

Installateurs van opslaginstallaties voor chemicaliën.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun chemicaliën opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een gecertificeerde installateur dient de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat volgens BRL-K903 kan worden afgegeven. De tanks en lekbakken ten behoeve van de opslag van chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

De RI&E van iedere tankinstallatie kan worden gestroomlijnd wanneer gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde producten. In deze gevallen zijn de RI&E-aspecten, die verband houden met de gecertificeerde producten, niet nodig. De opslagtanks en lekbakken, gefabriceerd volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K21008, zullen in overeenstemming zijn met de eisen van de BARIM, RARIM en beoordelingsrichtlijn BRL-K903.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Tevens beschikt Kiwa over verschillende Expert Centres waaronder de Expert Centre Polymers waarin alle expertise van de circa 30 Kiwa medewerkers actief in deze markt wordt samengebracht ten behoeve van de klant. Voor meer informatie kijk naar onze website van Expert Centre polymers.