Uitwendige epoxybekledingen van ondergronds stalen tanks - BRL-K768/03

Bekledingen volgens de eisen van BRL-K768 zijn geschikt voor het uitwendig beschermen van ondergrondse stalen tanks. Tanks die beschermd zijn met deze bekledingen kunnen geplaatst worden in gebieden met een hoge grondwaterpeil. Tevens kunnen deze bekledingen gebruikt worden in combinatie met kathodische beschermingsystemen.

Voor wie?

Eigenaren van ondergrondse opslaginstallaties. Ook is deze beoordelingsrichtlijn van belang voor applicateurs van coatings die gecertificeerd zijn volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Wanneer is het nodig?

Eigenaren van ondergrondse stalen opslagtanks dienen hun installatie te verduurzamen door deze te voorzien van een uitwendige bekleding. In gebieden met een hoge grondwaterpeil dient de installatie beschermd te worden tegen corrosie en tevens wordt een kathodische beschermingsysteem aangelegd. De bekledingen die voor deze toepassingen worden gebruikt dienen aan hoge eisen te voldoen. Bekledingen volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K768 voorzien in deze behoefte.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Kiwa heeft ook een hele scala aan regelingen die betrekking hebben op verschillende producten en processen die onder andere verband houden met tankstations and de opslag van brandstoffen.