Uitwendige verfsystemen ten behoeve van bovengrondse stalen opslagtanks - BRL-K21012/01

Verfsystemen volgens de eisen van BRL-K21012 zijn geschikt voor het uitwendig beschermen van bovengrondse stalen tanks. Tanks die beschermd zijn met deze verfsystemen kunnen geplaatst worden in de corrosiegebieden C2, C3, C4, C5I en C5M zoals deze zijn gedefineerd in ISO 12944-2. Deze verfsystemen zijn geschikt voor een levensduurverwachting van tenminste 15 jaar wanneer deze worden aangebracht volgens de eisen van BRL-K790 "Het appliceren van verfsystemen op stalen opslagtanks of stalen leidingen en hulpstukken".

Voor wie?

Eigenaren van bovengrondse opslaginstallaties. Ook is deze beoordelingsrichtlijn van belang voor applicateurs van verfsystemen die gecertificeerd zijn volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Wanneer is het nodig?

Eigenaren van bovengrondse stalen opslagtanks dienen hun installatie te verduurzamen door deze te voorzien van een uitwendige verfsysteem. In hoge corrosiegebieden dient de installatie beschermd te worden tegen corrosie. Het verfsysteem die voor deze toepassingen worden gebruikt dient aan hoge eisen te voldoen. Verfsystemen volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K21012 voorzien in deze behoefte.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Kiwa heeft ook een hele scala aan regelingen die betrekking hebben op verschillende producten en processen die onder andere verband houden met tankstations and de opslag van brandstoffen.