VGM Checklist Aannemers*

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). De VCA enkel ster is bedoeld voor partijen die zich niet opstellen als hoofdaannemer.

Let op: De Raad voor Accreditatie (RvA), de toezichthouder op het VCA-systeem), accepteerde begin 2018 de nieuwe VCA-versie 2017/6.0. Als gevolg daarvan is er sinds april 2018 ook een nieuwe VCA-checklist. In de nieuwe VCA staat veiligheid nog meer centraal en staan verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag. De nieuwe VCA zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België. VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1.

Voor wie?

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. De VCA - Petrochemie is met name bedoeld voor die partijen die werkzaam zijn in de petrochemische bedrijven en daaraan gelieerde industrieen.

Processtappen

  1. Is het certificaat werkelijk voor mij bedoeld?
  2. Welk niveau (VCA *, VCA** of VCA-Petrochemie) moet ik kiezen?
  3. Opstellen te nemen actiepunten voor uw VGM beheerssysteem
  4. Uitvoeren actiepunten van uw VGM beheerssysteem
  5. U kiest voor een certificatie instelling die het best bij u past

Over Kiwa

Door het brede spectrum van activiteiten die Kiwa ontplooit is de kans groot dat Kiwa een prima match voor uw organisatie is. Er wordt een zogenaamde fase 1 beoordeling gedaan. Hierbij wordt de documentatie beoordeeld en gekeken of uw management review en risico inventarisatie in orde is. Als dit in orde blijkt te zijn kan fase 2, het implementatie onderzoek plaats vinden. Door middel van interviews en rondgang op de projecten wordt getoetst of uw gedocumenteerde systeem ook echt werkt. Als aan alle doelstellingen en eisen van de VCA wordt voldaan wordt u voorgedragen voor het certificaat. Na positieve beoordeling wordt het certificaat uitgereikt.

Klik hier voor meer informatie over het VCA (persoons-) certificaat