VGM Checklist Opdrachtgevers

Sinds enige tijd is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld. Dit is een privaat en niet onder accreditatie vallend schema voor certificatie.
De VCO is ontstaan vanuit een toenemend besef bij het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) dat een goede relatie (interactie) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van groot belang is voor het goed functioneren van het veiligheidsbeheersysteem van VCA-gecertificeerde aannemers en de veilige uitvoering van werkzaamheden.
De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op de eigen vaste locatie (fabrieksterrein, bouwplaats) met eigen regels en toezicht, en voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden willen laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op tijdelijke of wisselende locaties.

Voor wie?

Opdrachtgevers die VCA verplicht stellen aan hun aannemers om juist hun veiligheidsniveau te borgen.

Wanneer is het nodig?

Verantwoord ondernemen vereist van u als opdrachtgever respect voor de partijen die u helpen uw nieuwe doelstellingen te realiseren. Om hun veiligheidsniveau te waarborgen stelt u de VCA als minimale eis. Is het dan niet meer dan vanzelf sprekend dat u zelf voldoet aan de VCO? Ook coördinerende partijen kunnen gebruik maken van de VCO.

Processtappen

  1. Is het certificaat werkelijk voor mij bedoeld?
  2. Opstellen te nemen actiepunten voor uw VGM beheerssysteem
  3. Uitvoeren actiepunten van uw VGM beheerssysteem
  4. U kiest voor een certificatie instelling die het best bij u past.

Door het brede spectrum van activiteiten die Kiwa ontplooit is de kans groot dat Kiwa een prima match voor uw organisatie is. Er wordt een zogenaamde fase 1 beoordeling gedaan. Hierbij wordt de documentatie beoordeeld en gekeken of uw management review en risico inventarisatie in orde is. Als dit in orde blijkt te zijn kan fase 2, het implementatie onderzoek plaats vinden. Door middel van interviews en rondgang op de projecten wordt getoetst of uw gedocumenteerde systeem ook echt werkt. Als aan alle doelstellingen en eisen van de VCO wordt voldaan wordt u voorgedragen voor het certificaat. Na positieve beoordeling wordt het certificaat uitgereikt.

Over Kiwa

De bouwwereld kent Kiwa en Kiwa kent de bouwwereld. We kennen de ins en outs en weten dat een praktische benadering daadwerkelijk tot Partner in Progress leidt. VCO blijft daarmee geen papieren tijger maar helpt u echt uw veiligheidsniveau en - bewustzijn te verhogen.