Bouw

Bouw

De bouwwereld is breed en complex. Als ondernemer in de bouw heeft u te maken met veel regels en kwaliteitseisen rondom bouwproducten, machines en bouwprocessen. Daarnaast zijn er eisen rondom arbo, veiligheid en milieu. En moeten uw personeel en u voldoen aan allerlei kwalificaties en competenties. Bovendien verandert de wereld om u heen voortdurend. Neem de harmonisatie van Europese wet- en regelgeving, de toenemende internationale concurrentie, de veelvoud aan nieuwe contractvormen en de deregulering. Al deze bewegingen maken dat u steeds vaker te maken krijgt met complexe kwaliteitsvraagstukken.

Kiwa is het antwoord voor elk segment in de bouwketen om al uw vraagstukken rondom kwaliteit op te lossen. Kiwa certificeert al sinds jaar en dag grote en kleine bedrijven in de bouwsector. Wilt u hier meer over lezen, bekijk dan de Kiwa Magazine Bouwspecial.