Tankreiniging (BRL-K905/03)

BRL-K905 heeft betrekking op het reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Opslagtanks vallend onder het toepassingsgebied van deze BRL komen overeen met:

  1. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30.
  2. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31.


1A

Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen door de opslagtank te betreden

1B

Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zonder de opslagtank te betreden

2A

Opslagtanks t.b.v. chemicaliën door de opslagtank te betreden

2B

Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zonder de opslagtank te betreden

 

Voor wie?

Het reinigen van tanks is bedoeld voor tanks die voor kunnen komen bij bedrijven en particulieren.

Het actuele overzicht van certificaathouders kunt u vinden door hier te klikken en bij Norm/BRL 'K905' in te vullen en vervolgens te klikken op 'zoeken'.

Wanneer is het nodig?

Het reinigen van deze opslagtanks dient te geschieden met een door het reinigingsbedrijf geselecteerd reinigingsmiddel voor het desbetreffend opgeslagen product.Het reinigen van opslagtanks kan plaats vinden wanneer:

  • De opslagtank inwendig geïnspecteerd moet worden,
  • Er werkzaamheden aan of in de opslagtank moeten plaatsvinden,
  • Er een wisseling van product plaatsvindt,
  • De opslagtank verwijderd wordt, of definitief onklaar gemaakt wordt volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn  BRL-K902 of BRL-K904,
  • De opslagtank elders opnieuw geïnstalleerd wordt,
  • Een reparatie aan het opslagtanklichaam noodzakelijk is, of
  • Wanneer de eigenaar of opdrachtgever het nodig acht (bijvoorbeeld schoonmaken, e.d.).

Processtappen

Voor het reinigen van tanks volgens BRL-K905 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van 4 werkdagen. Het bevoegd gezag kan, indien zij dit noodzakelijk acht eventueel lokale hulpdiensten zoals de brandweer inlichten en inschakelen.

Over Kiwa

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen we door u terzijde te staan bij certificatietrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, research en onze technologische kennis. Omdat iedere markt specifieke expertise vereist heeft Kiwa dit op marktsector gegroepeerd.