Tanksanering HBO/diesel (BRL-K902/04)

BRL-K902 heeft betrekking op het saneren en definitief buiten gebruik stellen van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages, door deze te verwijderen of onklaar te maken.

BRL-K902 is bedoeld voor tanksanering van tanks waarin zich huisbrandolie, diesel, gasolie, stookolie, motorolie, water of huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden. Tanks die andere producten bevatten of hebben bevat moeten in principe volgens BRL-K904 worden gesaneerd.

Het doel is de opslagtank definitief onklaar te maken, bij voorkeur door vernietiging, zodat deze niet meer voor enig opslagdoel kan worden gebruikt. Oude tanks die bijvoorbeeld als drinkwaterbak voor vee of als barbecue worden gebruikt zorgen voor ernstige verontreiniging van de voedselketen.

Voor wie?

BRL-K902 is bedoeld voor tanksanering van opslagtanks die bij particulieren en bedrijven voorkomen.

Tanksaneringen volgens BRL-K902 moeten uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een Ministeriele Erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Deze certificaathouders volgens BRL-K902 geven na uitvoering van de tanksanering een geregistreerd tanksaneringscertificaat af. Het tanksaneringscertificaat is het officiele bewijs dat een tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd. Het tanksaneringscertificaat is het bewijs naar de overheid dat de voormalige plaats van de tank niet (meer) als verdachte locatie hoeft worden aangemerkt. Dit is van groot belang bij aan- en verkoop van huizen, bedrijfspanden en percelen.

Het actuele overzicht van certificaathouders kunt u vinden door hier te klikken en bij Norm/BRL 'k902' in te vullen en vervolgens te klikken op 'zoeken'.

Wanneer is het nodig?

Bij beëindiging van de opslag in een ondergrondse of bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit de tanksanering binnen een termijn van 2 maanden plaatsvinden. 

Processtappen

Voor tanksaneringen volgens BRL-K902 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van tenminste 10 dagen. Voordat een tanksanering van een ondergrondse tank uitgevoerd mag worden moet een bodemonderzoek zijn uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan hiervoor vrijstelling verlenen of nadere eisen stellen. In het geval van een bovengrondse tank is een bodemonderzoek niet verplicht maar kan alsnog door het bevoegd gezag geëist worden. Het is van belang vooraf hierover in overleg te treden. Het volgens BRL-K902 gecertificeerde tanksaneringsbedrijf begeleidt hierin, zodat het tanksaneringscertificaat volgens BRL-K902 uiteindelijk kan worden uitgegeven.

Opvragen van saneringscertificaten

Saneringscertificaten van voor 01-01-2007 zijn niet meer opvraagbaar bij Kiwa. Indien het tanksaneringsbedrijf bekend is dan kunt u proberen via dat bedrijf aan het saneringscertificaat te komen.

Saneringscertificaten vanaf 01-01-2007 zijn bij Kiwa opvraagbaar tegen een vergoeding van € 50,00 per certificaat.

Over Kiwa

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen we door u terzijde te staan bij certificatietrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, research en onze technologische kennis. Omdat iedere markt specifieke expertise vereist heeft Kiwa dit op marktsector gegroepeerd.