Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO-erkenning
De scope van deze certificatieregeling betreft social-return en de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Met een PSO-erkenning volgens deze regeling kunnen bedrijven bij aanbestedingen of gesprekken met bijvoorbeeld gemeenten zichtbaar maken hoe zij permanent streven om duurzaam meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in hun werkproces.

PSO in het kort
De PSO is een meetinstrument. De methode behelst een toetst van de sociale prestaties van een organisatie en niet die  van een onderliggend managementsysteem of werkproces. Toetsing of een organisatie voldoet aan de PSO-criteria vindt plaats door een onafhankelijke certificerende instantie.

4 niveau's
De PSO is opgezet als een prestatieladder met een aspirantstatus en trede 1,2 en 3.
Bedrijven met een erkenning op trede 1,2 of 3 dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwestbare groepen.

PSO-rekentool
Door invullen van de PSO-rekentool en checklisten kunnen organisaties vrijblijvend hun eigen prestatieniveau socialer ondernemen bepalen. Zij meten daarbij hun directe- en indirecte sociale bijdragen. Werkgevers die de doelstelling van ‘socialer ondernemen’ ook toepassen bij het inkopen van producten of diensten en/of het uitbesteden van werk kunnen dat laten meetellen voor de erkenning.

SPECIAAL TARIEF 2016!

In 2016 rekenen wij een speciaal tarief voor deze regeling als u bij de rekentool aangeeft dat u van Kiwa een offerte wilt ontvangen.

Voor wie?

Een PSO-erkenning is bedoeld voor reguliere organisaties: bedrijfsleven, non-profitorganisaties en overheidsorganisaties als werkgever. De PSO-erkenning is niet bedoeld voor SW-bedrijven. De PSO toetst de omvang van de bijdrage aan de werkgelegenheid voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De erkenning wordt na beoordeling op de PSO-criteria verleend aan een rechtspersoon, dat wil zeggen een afzonderlijk herkenbare eenheid van een onderneming of organisatie. De erkenning is uitsluitend geldig voor de rechtspersoon waarvoor het is uitgegeven en kan niet aan derden worden overgedragen.

Processtappen

Overeenkomst met Stichting PSO-Nederland
Stichting PSO-Nederland kent een organisatie een PSO-erkenning toe. Dit doet PSO-Nederland op advies van een Kiwa-auditor aan de hand van het auditverslag.
Eens in de twee jaar moet de organisatie een nieuwe audit laten uitvoeren (bij aspirant-status na één jaar).
Informatie over de volledige procedure, voorwaarden, geldigheidsduur en kosten zijn te vinden op www.pso-nederland.nl.

Over Kiwa

Kiwa en PSO
De Prestatieladder Socialer Ondernemen is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam en sociaal ondernemen.

Kiwa heeft veel ervaring met het toetsen van uiteenlopende regelingen en is door PSO-Nederland erkend om audits uit te voeren volgens de PSO.