Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) - BRL-K903/08

In BRL-K903/08 zijn eisen opgenomen die installateurs van tankinstallaties moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe installatie. BRL-K903/08 is voorzien van een nieuwe indeling en bestaat uit de volgende 5 delen:

 • Algemeen
 • Hoofdgebieden
 • Deelgebieden
 • Kwaliteit en certificatie
 • Bijlagen

 
De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een tankinstallatie voor vloeistoffen en dampen. Verder bevat het proces ook onderhoud van de tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen. Er is in principe geen onder- of bovengrens aan de inhoud van de tankinstallaties die volgens deze BRL worden geïnstalleerd. De BRL heeft een aantal hoofdgebieden:en deelgebieden zoals omschreven hieronder.

Language:
This Evaluation Guideline BRL-K903 is only available in the Dutch language.

Voor wie?

Installateurs van opslaginstallaties voor brandbare vloeistoffen en chemicaliën.

Het actuele overzicht van certificaathouders kunt u vinden door hier te klikken en bij Norm/BRL 'K903' in te vullen en vervolgens te klikken op 'zoeken'.

Ook is een pdf lijst van BRL-K903 certificaathouders beschikbaar. Deze lijst wordt eenmaal per kwartaal bijgewerkt en is te downloaden "Lijst BRL-K903 certificaathouders" te klikken

Hoofdgebieden

A.  Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 1 en
     Klasse 2 producten;
B.  Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en
     Klasse 4 producten;
C.  Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor bijtende
     (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten);
D.  Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en
     Klasse 4 producten;
E.  Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 2
     producten;
F.  Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor bijtende
     (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten):
G.  Installatie van en onderhoud aan bovengrondse installaties voor CNG producten.

Deelgebieden

 1. Bepaling bodemweerstand en ontwerp van kathodische beschermingssysteem (Mg-anode)
 2. Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele kunststof kern
 3. Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele metalen kern
 4. Lekdetectiesystemen voor tankinstallaties
 5. Elektronische niveaumeet- en niveaubewakingssystemen
  a) Niveaumeetsystemen (3.3.1)
  b) Niveaubewakingssystemen ( 3.3.2)
 6. Leidingen staal en kunststof, met gelaste verbindingen
 7. Persleidingen ondergronds
 8. Persleidingen bovengronds
 9. Ontwerp van tankinstallaties in de (petro)chemie
 10. Tankinstallaties in een terp (semi) ondergronds uitpandig
 11. Fabriceren van vulpuntmorsbakken
 12. Ondergrondse tanks van glasvezel versterkte kunststof (GRP)
 13. Leidingen, ondergronds van glasvezel versterkte epoxy (GRE)
 14. Tankinstallaties in een ponton
 15. (Her)klassificatie van stalen installaties
 16. (Her)klassificatie van kunststof installaties
 17. Aanleg ondergrondse leidingen van diverse materialen voor hoofdgebieden D. E en F

BRL-K903 overgedragen aan SIKB en nu ter kritiek

Kiwa heeft zijn rol als beheerder van de Beoordelingsrichtlijn K903 voor het ontwerpen, installeren, herstellen en opleveren van tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB overgedragen. Deze overdracht heeft plaats gevonden op verzoek van diverse betrokken partijen, met name opdrachtgevers, de Vereniging Tankinstallateurs (VTI) en UNiK (voorheen Polyplast). Hiermee willen alle partijen het belang van onafhankelijk beheer van deze landelijk geldende richtlijnen benadrukken.
Voor verdere informatie over het beheer van deze BRL-K903 kunt op de https://www.reit.nl/ hierover vinden. Deze reit site was ook in beheer van Kiwa, maar door deze wijziging van het beheer van de BRL-K903 ligt ook het beheer van deze site bij SIKB.

Dat neemt niet weg dat Kiwa als handhaver gewoon zijn werk blijft doen en als u vragen heeft over deze BRL kunt u nog steeds terecht bij het Kiwa.

Ter kritiek gegaan BRL SIKB 7800 versie 2018-03-15 (voorheen Kiwa BRL-K903)
Het ontwerp BRL SIKB 7800 versie 2018-03-15 (voorheen Kiwa BRL-K903) "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)" is ter kritiek gegaan en tot en met 10 mei 2018 ligt het ontwerp BRL SIKB 7800 versie 2018-03-15 (voorheen Kiwa BRL-K903) ter inzagen bij het SIKB, zie verder hiervoor de SIKB website.
https://www.sikb.nl/nieuws/2018/ontwerp-brl-7800-tankinstallaties-voorheen-brl-k903-ter-kritiek

 

 

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit zijn wettelijk verplicht om hun ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder certificaat te laten installeren door een BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een gecertificeerde installateur dient de tankinstallatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een installatiecertificaat volgens BRL-K903 kan worden afgegeven. De opslagtanks, lekbakken, appendages, leidingen, enz. ten behoeve van de opslag van vloeibare brandstoffen en chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

BRL-K903 stelt algemene regels aan het bouwen van een "basis" tankinstallatie zodat het opstellen van de RI&E in de meeste gevallen achterwege kan blijven. Bij het bouwen van chemicaliën tankinstallatie is men wel verplicht om volgens de RI&E te werken.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Over Kiwa

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen we door u terzijde te staan bij certificatietrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, research en onze technologische kennis. Omdat iedere markt specifieke expertise vereist heeft Kiwa dit op marktsector gegroepeerd.