Bouwmaterialen

Bouwmaterialen

De kwaliteit van een bouwproject wordt bepaald door de juiste toepassing van een grote verscheidenheid aan bouwmaterialen.
Kwaliteit van bouwproducten wordt als vanzelfsprekend geacht en kan door producenten worden aangetoond d.m.v. een productcertificaat. Om het certificatietraject te ondersteunen beschikken wij over een aantal (internationale)laboratoria waar een grote diversiteit aan testen kunnen worden uitgevoerd.
Daarnaast is het correct aanbrengen, monteren of toepassen van de bouwmaterialen noodzakelijk om de gewenste kwaliteit te realiseren. Een procescertificaat kan hierbij mede bijdragen aan de kwaliteitsborging van de gebruikte materialen.

Kiwa heeft een ruime expertise op het gebied van onafhankelijk toezicht op de kwaliteit en toepassing van materialen zoals hout, beton, staal, glas, dakbedekking, gevelelementen, isolatie, kunststof, asfalt en keramische producten.
Kiwa is ook aangewezen als “Notified Body” voor vele bouwproducten en kan u bijstaan om de  toenemende Europese bouwregelgeving (o.a. op het gebeid van CE-markering) op een juiste manier te interpreteren.

Wilt u hier lezen over Kiwa in de bouwsector, bekijk dan de Kiwa Magazine Bouwspecial.