Glas

Een bouwproject zonder toepassing van glas is bijna niet voor te stellen. Onze internationale ervaring op dit gebied is veelomvattend.
Naast verschillende certificatieregelingen kunnen wij ook de noodzakelijke internationale kennis, technische ondersteuning en laboratoriumtesten aanbieden.