ISO 14001:2004 en SCCM certificatiesysteem Milieumanagementsystemen

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem is daarin gedefinieerd als dat deel van het algemene managementsysteem van de organisatie dat wordt gebruikt om het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en milieuaspecten te beheersen.

Voor wie?

Voor bedrijven en organisaties voor wie milieuzorg een belangrijk onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering is.

Kiwa kan als onafhankelijke certificatie-instelling toetsen of het milieumanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen van de ISO 14001-norm.

Wanneer wij ISO 14001-certificaties uitvoeren, gebruiken we het certificatieschema van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM), dat in nauwe samenspraak met de Raad voor Accreditatie is opgesteld. Dit certificatieschema bevat onder andere de ‘spelregels’ voor het certificeren van milieumanagementsystemen. Het schema is kosteloos te downloaden via de website van SCCM.

Processtappen

De eisen in ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

  • milieubeleid
  • planning
  • implementatie en uitvoering
  • controle en corrigerende maatregelen
  • beoordeling door de directie


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 1.000 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief. Bovendien heeft Kiwa zogenaamde expertcentres. Deze expertcentres zijn een gezamenlijk initiatief van de verschillende divisies en internationale partners, van waaruit alle beschikbare kennis en ervaring die Kiwa ter beschikking heeft, vanuit een centraal punt wordt gecoördineerd. Op deze manier komt uw vraag of probleem snel terecht op de juiste plaats en kan zo behandeld worden door de meest geschikte deskundigen.

Kiwa en MVO

ISO 14001 is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen. Naast het ISO 14001 certificaat biedt Kiwa de volgende diensten:

Kijk voor meer informatie over Kiwa en MVO op de website van ons Expert Centre MVO of op onze website.