Educatie

Educatie

Ook binnen het onderwijs is kwaliteitszorg een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden geworden. Scholen worden meer en meer zelf verantwoordelijk gehouden voor het borgen van hun kwaliteit. Ambitieuze onderwijsinstituten creëren met ondersteuning van Kiwa een gedegen systeem van kwaliteitszorg.

Een dergelijk geïntegreerd systeem voorkomt bijvoorbeeld dat er adhoc-beslissingen worden genomen. Beslissingen die wellicht op korte termijn effect hebben, maar niet structureel bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en het borgen van deze kwaliteit. Doordat directie en leerkrachten gericht en effectief werken aan kwaliteitsverbetering zullen resultaten eerder behaald worden.

Certificatie versterkt niet alleen de motivatie van schoolpersoneel. Ouders en leerlingen krijgen bovendien inzicht in de kwaliteit van de school. Een bijkomend voordeel is dat het inspectoraal toezicht zich zal beperken tot het het verifiëren en valideren van de zelfevaluatie van de school. Kiwa biedt diensten op het gebied van ISO 9001:2000,Investors in People (IiP) en persoonscertificatie.