Educatie

Educatie

Binnen de onderwijs- en opleidingssector  is kwaliteitszorg een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden geworden. Het borgen van hun kwaliteit, in de breedste zin des woords, komt steeds vaker voor. Kiwa biedt hierin ondersteuning en voert ook steeds meer toetsingen uit in deze markt.

Het borgen van kwaliteit geeft ook naar buiten toe vertrouwen en kan een rol spelen in bepaalde keuzes van derde partijen.

 Kiwa biedt onder andere diensten op het gebied van de ISO 9001: 2015 en heeft in de loop der tijd ook normen (mede) ontwikkeld in de onderwijs- en opleidingssector. Zo toetst Kiwa in opdracht van het Sectorinstituut Transport & Logistiek, op grond van het door Kiwa mede ontwikkelde “Certificatieschema Certificering Opleider Transport & Logistiek” ruim 200 opleiders.

Ook binnen het MBO onderwijs heeft Kiwa de afgelopen jaren samengewerkt met Excenter, de vereniging die zich sterk maakt voor het valideren van MBO examens voordat deze worden gebruikt. Vanaf 2018 wordt dit overgenomen door een stichting “Validering Examens MBO.” Kiwa is aangewezen om als Certificerende Autoriteit deze valideringen uit te gaan voeren.

Naast voornoemde diensten, kent Kiwa ook een aantal persoonscertificeringen .