ARBO coördinator

Bestemd voor Arbocoordinatoren die hun vakkennis graag op peil houden en dit bevestigd willen zien in de vorm van een certificering. Dit is tevens een bewijs voor werkgevers dat zij een functionaris in dienst hebben die op de hoogte is en wil blijven van de laatste ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied.

Voor wie?

Arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, arboconsultants

Wanneer is het nodig?

Certificering toont aan dat u als arbocoördinator uw vakkennis op peil houdt. Bij hercertificering (na 3 jaar) dient u dit te kunnen aantonen middels bewijzen van bijscholing, deelname aan ICT-overleggen, congressen,  presentaties/publicaties etc. De exacte eisen zijn terug te vinden op de website www.kiwapersoonscertificering.nl.

Processtappen

Deze certificering is opgezet in samenwerking met de Beroepsvereniging Arboadviseurs. Op hun website vindt u meer informatie over hun diensten, zie www.bvaa.nl.

Voor aanvullende informatie over de Kiwa-certificering, het register met gecertificeerde arbocoören en het aanvraagformulier (her)registratie zie hier.

Over Kiwa

Kiwa Educatie heeft jarenlange ervaring op het gebied van persoonscertificering en vele duizenden persoonscertificaten uitgegeven. Een Kiwa persoonscertificaat geeft de garantie dat de persoonlijke kwaliteit van een werknemer te allen tijd op hoog niveau is. Persoonscertificatie is een logische aanvulling op andere kwaliteitssystemen en is erkend door de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven.