Fysiotherapie

U kunt zich onderscheiden in de fysiotherapiemarkt door inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten. Dit kan door middel van audits op verschillende gebieden, zoals de HKZ norm Extramurale fysiotherapiepraktijken, het Effectiviteitstraject, maar ook de Beheersaudit en de Plusaudit zijn middelen om de transparantie van de kwaliteit te vergroten.

Kiwa heeft al geruime tijd ervaring met gezondheidszorg en meer specifiek de fysiotherapie. Wij hebben een enthousiast, professioneel en kundig team wat al jaren op constructieve wijze audit bij vele praktijken. in onderstaand keuzemenu kunt u meer informatie vinden over de auditproducten:

U kunt vanzelfsprekend ook contact met Kiwa opnemen, waar wij graag uw vragen (inhoudelijk of praktisch)  beantwoorden.