Logopedie

U heeft als logopedist vanaf 2014 de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kwaliteitstoets logopedie.

Deze  kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk maakt. Dit gebeurt in een  onafhankelijk onderzoek (ook wel ‘audit’ genoemd) met vooraf vastgestelde criteria.

Het doel van de kwaliteitstoets logopedie, is om de kwaliteit van het logopedisch handelen en de praktijkvoering transparant te maken.

De kwaliteitstoets logopedie, is bedoeld voor logopedisten die een eerstelijnsovereenkomst hebben met een zorgverzekeraar. Dit kunnen logopedisten werkzaam in een eerstelijnspraktijk zijn maar ook logopedisten werkzaam in een instelling of school met een eerstelijnsovereenkomst.