Overvulbeveiligers voor opslaginstallaties voor vloeibare brandstoffen (BRL-K636)

 

Overvulbeveiligingen zijn ontworpen als beveiliging tegen overvullen in onder- en bovengrondse tankinstallaties waarin vloeibare brandstoffen zijn opgeslagen. De gecertificeerde overvulbeveiling stopt de vloeistofstroom automatisch als het maximale vulniveau in de tank is bereikt. Afhankelijk van de manier van vullen zijn er twee typen overvulbeveiligingen, vullen onder vrije val en vullen met behulp van een pomp.

Overvulbeveiligingen overeenkomstig BRL-K636/03 voldoen ook aan de eisen van de EN 13616 "Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels"

Voor wie?

Voor gebruik in nagenoeg alle tanks met vloeibare brandstof en eventueel smeerolie, afgewerkte olie en andere vloeibare bodembedreigende vloeistoffen. Raadpleeg de levenrancier of installateur voor gebruik in vloeistoffen anders dan vloeibare brandstoffen. Installatie van deze overvulbeveiligingen vindt plaats overeenkomstig de instructies van de leverancier/producent en door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K903 "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)".