Inspectie

Inspectie

Kiwa voert inspecties uit op bestaande installaties, leidingen en woningen. Ook is inspectie in de vorm van batch-inspection mogelijk, waarbij een steekproef van een partij producten wordt beoordeeld om op basis daarvan een uitspraak te doen over de gehele partij.

Kiwa is een onafhankelijke, volgens ISO 17020 geaccrediteerde inspectie instelling. Met een inspectierapport waarborgen wij de integriteit van de door u bestelde buizen, uw opslaginstallatie, leiding of bodembeschermende voorziening. Onze inspecties richten zich op de functionaliteit van het object, maar ook op zaken als veiligheid en milieuaspecten.

Kiwa staat u bij met kennis van normen en de communicatie met het bevoegd gezag. Dat doen we op het gebied van onderhouds- en inspectiekeuringsregimes die in Nederland en Europa gelden. De Richtlijn Drukapparatuur, ATEX 95, en de Machinerichtlijn om er een paar te noemen.