Stalen horizontale enkel- en dubbelwandige niet-cilindrische tanks voor bovengrondse drukloze opslag

Bovengrondse stalen niet cilindrische tanks zijn door hun ruimtebesparende afmetingen zeer goed toepasbaar voor binnenopstelling voor de opslag van smeerolie, afgewerkte olie, maar ook voor de opslag van brandstoffen met een vlampunt groter dan 55ÂșC (diesel, gasolie, HBO) is een stalen niet cilindrische tank geschikt, echter moet de tank zo zijn uitgevoerd dat hierin een betrouwbare controle op de aanwezigheid van water en bezinksel kan worden uitgevoerd. Voor buitenopstelling is een stalen tank voorzien van een coatingssysteem dat bestand is tegen de omgevingscondities.

Bovengrondse stalen niet cilindrische tanks kunnen ook toegepast worden als dagtank in noodstroomvoorzieningen en automatische blusvoorzieningen.

Voor de toepassing als dagtank in noodstroomvoorzieningen en automatische blusvoorzieningen is afwijking, met bijvoorbeeld een aansluiting onder het hoogste vloeistofniveau, mogelijk.

Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van bovengrondse tanks. Door hun bovengrondse tanks te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K798, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat de bovengrondse tanks zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem. Bovendien is het veilige gebruik ervan aangegeven en is duidelijk hoe aan wet- en regelgeving voldaan kan worden.

Wanneer is het nodig?

Voor gebruik op alle locaties waar bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem, nodig is. Installatie van deze tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K903 "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)".

Waarom is het nodig?

Een tank volgens BRL-K798 wordt bij aflevering voorzien van een tankconformiteitsbewijs. Dit tankconformiteitsbewijs samen met het tankinstallatiecertificaat volgens BRL-K903 geeft de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vetrouwen dat het een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Het BRL-K798 tankconformiteitsbewijs en het tankinstallatiecertificaat volgens BRL-K903 zijn tevens het bewijs dat aan de PGS 30 wordt voldaan.

Overig

Een goed verfsysteem op een bovengrondse tank is van belang om deze te beschermen tegen corrosie. De corrosieklasse van het verfsysteem is afhankelijk van de plaats van opstelling en wordt aangebracht volgens BRL-K790.