Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor een duurzame ontwikkeling is het essentieel op verantwoorde wijze om te gaan met mensen, energie, grondstoffen en het milieu. Dit wordt door veel organisaties ingevuld, met initiatieven als people-planet-profit, sustainability, Cradle-to-Cradle, Corporate Social Responsibility en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Kiwa onderschrijft de geest van deze initiatieven, helpt anderen om deze te implementeren en wil ook zelf haar bijdrage leveren.

Vanuit de aard van haar activiteiten draagt Kiwa al in belangrijke mate bij aan bevordering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en sustainability. Kiwa maakt met haar certificatieactiviteiten immers kwaliteit transparant en dat helpt afnemers en consumenten om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Meer en meer levert Kiwa specifiek op social responsibility en sustainability gerichte diensten.Maar ook de portfolio van certificatiediensten draagt in belangrijke mate bij aan sustainability, door opgenomen eisen ten aanzien van o.a. grondstoffengebruik en -hergebruik, waterbesparing en energie-efficiency.

Naast certificering verzorgt Kiwa opleidingen en trainingen en dat draagt in belangrijke mate bij aan kennis en kunde, empowerment en employability van medewerkers. Kiwa levert cursisten kennis om zichzelf, producten en processen te verbeteren, te verduurzamen of veiliger te maken. De activiteiten op het terrein van Technology dragen niet alleen bij aan een veiligere en schonere wereld, maar ook aan efficiënter energieverbruik. Denk hierbij aan research op het gebied van waterstof voor de automotive, maar ook aan hogere energie-rendement van cv-ketels en dergelijke.