MVO Certificaat

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook wel aangeduid als Corporate Social Responsibility (CSR), wordt met de dag belangrijker. Vanuit de maatschappij en vanuit de overheid groeit de vraag naar bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Dit wordt ook wel aangeduid met People, Planet en Profit. Duurzaam ondernemen heeft letterlijk de toekomst.

Kiwa biedt diensten die uw inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen inzichtelijk maken. Met behulp van deze diensten zien uw stakeholders hoe u zich op dit gebied inzet. Kiwa heeft samen met certificatie-instituten DNV en LRQA het MVO Certificaat ontwikkeld. De certificatienorm voor duurzaam ondernemen.

Kiwa is uw "Partner for Progress" in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wanneer is het nodig?

MVO Certificaat; de nieuwe norm
Er is een groeiend besef om ‘iets aan MVO te doen’. Maar er was tot voor kort geen standaard om MVO inspanningen te meten en inzichtelijk te maken. Die standaard is er nu wel, in de vorm van het MVO Certificaat, geïnspireerd door ISO 26000. Bedrijven die zich met hun volledige bedrijfsvoering richten op Maatschappelijk Verantwoord ONdernemen kunnen met het MVO Certificaat laten zien hoe ver ze zijn.

Waarom?
Vanuit het bedrijfsleven is er een groeiende vraag om inspanningen op het gebied van MVO meetbaar en inzichtelijk te maken, op een objectieve wijze. Daarnaast heeft de Nederlandse Rijksoverheid zichzelf een duurzame bedrijfsvoering opgelegd en gaat geleidelijk aan over tot 100% duurzaam inkopen. Bedrijven die met de overheid werken, moeten aan kunnen tonen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO Certificaat voorziet hierin.

Processtappen

Hoe werkt het?
Er zijn 33 indicatoren opgesteld die tijdens de beoordeling langs een meetlat worden gelegd. Deze indicatoren richten zich op de volledige bedrijfsvoering van een bedrijf. Het MVO Certificaat bestaat uit 5 tredes. Trede 1 en 2 gelden als eerste opstap om door te groeien naar trede 3. Trede 3 leidt tot een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de indicatoren. Vanaf trede 3 kunnen bedrijven op de ladder omhoog naar trede 4 en 5 door de indicatoren specifieker en onderscheidend uit te werken.

Logo
Bij iedere trede op het MVO Certificaat hoort een certificaat en hebben bedrijven het recht om het certificeringslogo te voeren. Bedrijven kunnen met dit logo en de vermelding van de behaalde trede aantonen dat zij volgens de objectieve norm maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Over Kiwa

Daarom Kiwa
Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen wij door klanten terzijde te staan bij certificeringstrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, advies, research en onze technologische kennis. In een veelvoud van marktsectoren, al meer dan 60 jaar! Daarom Kiwa.

Kiwa en MVO
Het MVO Certificaat is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Kijk voor meer informatie over Kiwa en MVO op de website van ons Expert Centre MVO of op onze website.