Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO

Overheden stellen steeds hogere eisen aan de mate waarin bedrijven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo worden er hoge eisen gesteld aan duurzaamheid bij inkoop. Minister Cramer stelt zelfs dat de Rijksoverheid vanaf 2010 100% duurzaam wil inkopen. Bedrijven die aan de overheid willen leveren zullen moeten kunnen aantonen, dat zij ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Kiwa kan helpen om dit op onafhankelijke en onpartijdige manier aantoonbaar te maken.

Voor wie?

Bedrijven en organisaties die op een serieuze manier werken aan hun Maatschappelijke Verantwoordelijkheid MVO. Relevant in alle marktsectoren

Processtappen

Randvoorwaarden en eisen verschillen per branche. Eisen die door de overheid aan inkoop worden gesteld zijn geformuleerd door Senter Novem. Eisen aan verslaglegging zijn ontworpen door GRI.

Over Kiwa

Kiwa heeft in haar portfolio reeds een groot aantal diensten, die gericht zijn op verbetering van het leefmilieu, duurzaamheid en sustainability. Bijvoorbeeld: laagverbruik waterleidingartikelen, en bodembeschermende inspectieactiviteiten.

Kiwa en MVO

Het CSR Certificaat is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen. Naast het CSR Certificaat biedt Kiwa de volgende diensten:

Kijk voor meer informatie over Kiwa en MVO op de website van ons Expert Centre MVO of op onze website.