GASKEUR CV Toestellen

Gaskeur is een vrijwillig keurmerk van Kiwa.

De Nederlandse verwarmingsindustrie loopt voorop als het gaat om de ontwikkeling van schone, doelmatige en energiezuinige toestellen. De HR-technologie (hoog rendement) bijvoorbeeld, is een Nederlandse vinding die inmiddels alom bekend is en overal in Europa wordt toegepast. De VFK (vereniging van cv-ketelfabrikanten) en het onafhankelijke Kiwa zetten in 1994 gezamenlijk een volgende stap met de instelling van het keurmerk Gaskeur.

In de Europese CE-markering worden basiseisen voor veiligheid en rationeel gebruik van energie afgedekt. Het Nederlandse Gaskeur spreekt zich uit over belangrijke aanvullende eigenschappen. Met het vrijwillige keurmerk Gaskeur, toont deze bedrijfstak dat ze bereid is verder te gaan dan wettelijk vereist is.

Het doel is, om de installatie en het gebruik te bevorderen van energiezuinige en doelmatig gestookte cv-ketels van hoogwaardige kwaliteit en met milieuvriendelijke constructies.

Gaskeur beantwoordt aan de modernste opvattingen over technologie en maatschappij. In de kwalitatieve informatielabels wordt door overheden, fabrikanten, installateurs en eindgebruikers de hoogste standaard herkend.

Voor wie?

Fabrikanten, leveranciers, importeurs, en vertegenwoordigers.

Wanneer is het nodig?

Met het vrijwillige keurmerk Gaskeur, toont men aan dat men toestellen op de markt brengt die verder gaan dan wettelijk vereist is als het gaat om energiezuinig en doelmatig verwarmen en warm tapwater bereiden, milieuvriendelijke constructies en hoogwaardige kwaliteit.

Processtappen

Naar aanleiding van uw verzoek sturen wij u een offerte voor testen en certificeren van uw product op de van toepassing zijnde Gaskeur beoordelingsrichtlijnen. Tevens wordt een certificatieovereenkomst afgesloten waarin het toezicht op het product is geregeld.

Over Kiwa

Kiwa is de juiste partner als het gaat om het verkrijgen van het Gaskeurlabel voor uw product. U product kan gelijktijdig voor CE en Gaskeur worden getest. Alle van toepassing zijnde testen worden in onze eigen laboratoria te Apeldoorn uitgevoerd.