Water

De waterwereld is breed en complex. De partijen binnen de waterketen (drinkwater, riolering en afvalwater) hebben te maken met veel regels en kwaliteitseisen. Daarnaast stelt de maatschappij eisen aan veiligheid en energiebesparing.

Kiwa beschikt over een uitgebreid scala aan test- en certificatiediensten om de vereiste kwaliteit zichtbaar te maken. Daarnaast beschikt Kiwa over experts die u kunnen informeren over de ontwikkelingen en regelgeving in binnen- en buitenland.

Kiwa heeft voor producten en diensten binnen de waterketen, in samenspraak met betrokken partijen (zoals drinkwaterbedrijven, gemeenten, waterschappen, aannemers, leveranciers, producenten, installateurs, gebouweigenaren, architecten), een groot aantal certificatieschema’s ontwikkeld en in beoordelingsrichtlijnen (BRL's) vastgelegd.

Voor meer informatie over onze producten en diensten, verwijzen we u graag naar de websites voor volgende sectoren: