Overheid

Overheid

Veel handhavers die bij de overheid werken, kennen Kiwa al als de instantie die diverse wettelijk verplichte inspecties en keuringen verzorgt in diverse branches en bij verschillende soorten inrichtingen in de bouw en milieuwereld.  Naast deze dienstverlening komen steeds meer overheden ook direct in aanraking met Kiwa via certificering van hun eigen organisatie.

Een logische ontwikkeling want overheden worden gedwongen steeds klantgerichter te werken in een samenleving waarin de burger voortdurend mondiger wordt. Ook van overheden wordt een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering verwacht. De druk om daadkrachtig en marktconform te werken wordt groter.

Kiwa ondersteunt overheden met certificatieproducten zodat ze aan derden kunnen aantonen dat ze beschikken een veilige, klantgerichte, medewerkers- en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan managementsystemen en het Investors in People-certificaat. Een dergelijk certificatietraject heeft duidelijke invloed op de interne organisatie: klantgericht opereren, prestatiesturing, de invulling van leiderschap en procesoptimalisatie zijn op dit moment belangrijke aandachtspunten.

Naast de eigen organisatie vragen steeds meer overheden om een projectaudit uit te voeren bij grote infrastructurele projecten. Ook daarin kunnen we een rol spelen. Enkele branchespecifieke thema’s en producten die relevant zijn voor overheden, vindt u bij CE-markering, Keurmerk Veilig Ondernemen en Professionalisering van de handhaving.