Petrochemische industrie en chemische industrie

Petrochemische industrie en chemische industrie

Op het gebied van onafhankelijke inspecties, testen en certificatieregelingen loopt de petrochemische en chemische industrie wereldwijd voorop. Ook Kiwa bevindt zich in deze sector in de voorhoede. Met onze jarenlange ervaring in het certificeren, keuren en inspecteren van tankinstallaties, (transport)leidingen en bodembeschermende voorzieningen hebben we inmiddels een goede naam opgebouwd.

Een Kiwa-certificaat of -inspectie richt zich niet alleen op de functionaliteit van het object, het product, proces of kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook op belangrijke thema’s als veiligheid, milieuaspecten, de levenscyclus en de communicatie met het bevoegd gezag.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kiwa aangewezen als Notified Body in het kader van de Pressure Equipment Directive (PED), de geldende Europese richtlijn voor drukapparaten, installatieleidingen en appendages met een overdruk van meer dan 0,5 bar. Kiwa informeert, controleert, inspecteert én certificeert bedrijven op dit gebied. Tegelijkertijd volgen we de ontwikkelingen in de uitvoering van de wetgeving op de voet.