Bedrijfskaart

Kiwa Register geeft smartcards uit voor de digitale tachograaf, een van de kaarten is de bedrijfskaart.

Voor wie?

Op de bedrijfskaart staan gegevens van de onderneming die het transport verricht. Met de bedrijfskaart is het mogelijk om rij- en rusttijdengegevens uit de verschillende voertuigen te downloaden. U kunt deze gegevens gebruiken voor de bedrijfsadministratie.

Let op: voordat u nieuwe wagens in gebruik neemt, moet u uw bedrijfsgegevens in de tachograaf invoeren. Dit doet u door de bedrijfskaart in de tachograaf te steken en de instructies te volgen.

De bedrijfskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een bedrijfskaart zijn:

  • ondertekend aanvraagformulier
  • inschrijving in de Kamer van Koophandel

Benodigd aantal bedrijfskaarten

Per onderneming heeft u één bedrijfskaart nodig. Als u over een groot wagenpark beschikt of als uw onderneming meerdere vestigingen heeft, kan het wenselijk zijn om over meerdere bedrijfskaarten te beschikken. U kunt maximaal 62 bedrijfskaarten per KvK-nummer aanvragen.


Bedrijfskaart aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een bedrijfskaart indienen door op de link 'aanvraag bedrijfskaart' rechts op deze pagina te klikken. Nadat u de aanvraag heeft verzonden, ontvangt u een aanvraagset op uw bedrijfsadres.

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u retour. Zodra het aanvraagformulier en de betaling ontvangen zijn door Kiwa Register, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt bij een eerste aanvraag binnen vier weken de beschikking en eventueel de bedrijfskaart. Bij een verlenging ontvangt u binnen drie weken bericht.

Meer informatie

Alle bussen en vrachtwagens (>3,5 ton) die sinds 1 mei 2006 in het verkeer zijn gebracht, moeten zijn voorzien van een digitale tachograaf. Deze verplichting geldt ook voor de categorie lichtere bedrijfsvoertuigen (categorie M1 en N1). 

Voertuigen die voor 1 mei 2006 in het verkeer zijn gebracht, kunnen blijven volstaan met een analoge tachograaf. 

Als u wilt weten of u tachograaf plichtig bent, kunt u de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport raadplegen.

Veel gestelde vragen over digitale tachograafkaarten vindt u hier.