Training Interne Audit VCA

Deze training bieden wij in-company aan. Wij maken het programma op maat, passend bij uw situatie. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.


Per 1 april 2010 is de versie VCA checklist 2008/5.1 van kracht geworden. De nieuwste versie van de VCA blijft als jaartal 2008 behouden, omdat er inhoudelijk bijna niets in de checklist is gewijzigd ten opzichte van de 2008/05 versie. Vrijwel alle aanpassingen, met name in de procedure en de bijlagen, zijn het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe accreditatienorm ISO/IEC 17021 voor managementsystemen.

Sinds de komst van versie 2008/05 wordt het uitvoeren van interne audits verplicht gesteld.

Met interne audits meet u de doeltreffendheid van uw veiligheidsbeheerssysteem en de voortgang bij het behalen van gestelde veiligheids-, gezondheids- of milieudoelstellingen. Echter, een goede uitvoering van interne audits is moeilijk. Daarvoor is een grondige theoretische basis, afgestemd op de praktijk, onontbeerlijk. Die basis legt u tijdens deze cursus. Voor de theorie wordt als uitgangspunt de VCA 2008/5.1 genomen.

Voor wie?

De cursus is voor u bestemd als u interne audits uitvoert of dat gaat doen of als u betrokken bent bij de opzet van auditprocedures en/of de organisatie ervan.

Instroomniveau: Minimaal MBO-niveau, bij voorkeur enige kennis van veiligheidsbeheerssystemen.

Doel

Na deze cursus kunt u zelf VCA audits voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen.

Lesprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Achtergrond en inhoud VCA 2008/5.1, terminologie, veiligheidsbeheersprincipes, procesbenadering; 
  • Wat is een interne audit? 
  • Waarnemingsoefeningen; 
  • Voorbereiding van een audit; 
  • Interviewtechnieken; 
  • Oefenaudits;
  • Beoordeling en rapportage van de audit

Studieduur

De cursus duurt twee dagen.

Deelnamebewijs

Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Over Kiwa

De docenten van Kiwa Training staan met twee benen in de praktijk en hebben ruimschoots ervaring met veiligheidsbeheersystemen. Door hun praktijkervaring kunnen zij onderwerpen toelichten met duidelijke en herkenbare voorbeelden