Opfriscursus en examen legionellapreventie

Op 1 mei 2013 is nieuwe BRL 6010 gepubliceerd. Deze Nationale beoordelingsrichtlijn sluit nu echt aan op het Drinkwaterbesluit van 1 juli 2011. In het Drinkwaterbesluit wordt geëist dat risicoanalyses en beheersplannen voor legionellapreventie bij prioritaire installaties worden gemaakt door bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 6010. Bij dergelijke gecertificeerde bedrijven moet ten minste één legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties in vaste dienst zijn. Deze preventieadviseur moet aantoonbaar over een groot aantal competenties beschikken om dat werk te mogen uitvoeren.

Medewerkers die al eerder een cursus legionellapreventie hebben gedaan, kunnen in deze cursus kennis nemen van de veranderingen in de BRL 6010 en wat dit betekent voor de werkwijze en het kwaliteitssysteem.

Vervolgens kunnen zij een examen afleggen en na slagen het diploma "Legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties" behalen. Hiermee kunnen zij in de richting van de auditor aantonen dat zij over de competenties beschikken die nu duidelijk worden benoemd in de BRL 6010 en waar de auditor ook op moet toetsen.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die als legionellapreventie-adviseur wil fungeren binnen een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf en zich in het komende overgangsjaar gesteld ziet voor de uitdaging om te gaan voldoen aan de nieuwe BRL 6010.

Inhoud

Deze cursus heeft het volgende programma:
Middag:

  • Het uitvoeren van risicoanalyses en beheersplannen volgens BRL6010:2013;
  • De wijzigingen in BRL 6010 en wat betekent dat voor je bedrijfsvoering?
  • Toepassing van alternatieve technieken

Gezamenlijke maaltijd (in de prijs inbegrepen)

Avond: Examen Legionellapreventieadviseur volgens BRL 6010:2013.

Diploma

Na het met succes afleggen van het examen ontvangt de kandidaat een diploma legionellapreventie-adviseur, waarop het examenresultaat is weergegeven.

Cursus details

Naam:
Opfriscursus Legionellapreventie-adviseur conform BRL 6010:2013
Startdatum, plaats, bijeenkomsten:
08-08-2018, Apeldoorn, 08/8
19-09-2018, Apeldoorn, 19/9
Prijzen:
Cursuskosten Opfriscursus en examen legionellapreventie-adviseur: € 368,00 excl. 21% BTW
Inschrijven >>>