Workshop MVO Prestatieladder

In één dag aan de slag met de MVO prestatieladder!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een begrip van deze tijd, dat dagelijks meer aandacht krijgt in onze samenleving. Steeds meer organisaties willen zichzelf identificeren als onderneming die "maatschappelijk verantwoord" is. Dit wordt mede gestimuleerd door het programma "Duurzaam Inkopen" van de Nederlandse overheid.

Om als maatschappelijk verantwoorde onderneming te worden betiteld moet een organisatie een goede balans vinden tussen sociale, economische en milieugerelateerde parameters, de zogenaamde 3 P’s (People, Profit, Planet). Het daadwerkelijk nastreven en vinden van zo’n balans kan vervolgens leiden tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

De MVO Prestatieladder is een instrument dat helpt bij het aantoonbaar maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO Prestatieladder kent 5 certificeerbare prestatieniveaus van aantoonbare duurzame ontwikkeling.

Het daadwerkelijk invoeren van MVO is echter in de praktijk niet eenvoudig. Wij bieden u daarom een training aan, waarin wij uitleg geven over de MVO Prestatieladder, de toepassing van de principes in de praktijk en wat dit voor uw organisatie kan betekenen.

Voor wie?

De workshop MVO Prestatieladder is opgezet voor adviseurs, kwaliteitsfunctionarissen, auditoren en managers die betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling en/of kwaliteit binnen hun organisatie.
Niveau: kennis van principes van de norm ISO 26000 en de GRI richtlijnen wordt aanbevolen.

Doel

Na de mvo opleiding bent u bekend met de principes van MVO, hoe u deze kunt toepassen in de dagelijkse praktijk en hoe u MVO aantoonbaar kunt maken in uw organisatie.

Lesprogramma & Studieduur

Deze cursus mvo prestatieladder duurt één dag. Het programma zal bestaan uit 4 onderdelen:

  • Inleiding; 
  • Het identificeren en betrekken van stakeholders; 
    De onderneming dient de belangen van stakeholders te onderkennen en te respecteren; 
  • Het managen van indicatoren;
    Hierbij reiken we u een methode aan om de conditie van het MVO systeem van de organisatie te peilen in relatie tot MVO kernthema’s;
  • Integratie van MVO in een kwaliteitsmanagementsysteem.

Deelnamebewijs

Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

WhitePaper: MVO Prestatieladder

Per 1 december 2013 zijn beide delen (A en B) van de nieuwe versie van de MVO Prestatieladder gepubliceerd. Deel A bevat de eisen aan het MVO managementsysteem. Deel B betreft de certificatieregeling voor het MVO managementsysteem. Om u algemene informatie te verschaffen over de (te verwachten) ontwikkelingen rond de MVO Prestatieladder brengen wij een WhitePaper uit. Download hier de WhitePaper MVO Prestatieladder.

Over Kiwa

Meer informatie over Kiwa en MVO vindt u op de website van Kiwa of op onze website Expert Centre CSR.
De workshop MVO Prestatieladder is een van de diensten van Kiwa op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MVO diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Cursus details

Naam:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Startdatum, plaats, bijeenkomsten:
Indien u interesse heeft, kunt u zich inschrijven. Bij voldoende belangstelling zullen wij een datum plannen
Prijzen:
Cursus Maatschappelijk verantwoord ondernemen: € 630,00 excl. 21% BTW
Inschrijven >>>