Schadeherstelbranche (KZS)

KZS (Kwaliteitszorg Schadeherstel) is een door FOCWA speciaal voor autoschadeherstelbedrijven ontwikkeld kwaliteitszorgsysteem. KZS-certificering houdt in dat er wordt gewerkt volgens precies omschreven procedures en werkprocessen en dat afspraken altijd worden vastgelegd. Bovendien vindt er bij overdracht van een procesgang een kwaliteitscontrole plaats.

Het doel van certificering is om de kwaliteit van het schadeherstel optimaal te waarborgen. Uiteraard speelt klantgerichtheid hierbij ook een grote rol. Verder betekent certificering dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen op het gebied van milieu- en arbozorg.

Voor wie?

Voor autoschadeherstelbedrijven die werken voor verzekeringsmaatschappijen. leasemaatschappijen en improteurs.

Wanneer is het nodig?

Indien een autoschadeherstelbedrijf (niet ISO 9001 gecertificeerd) voor verzekeringsmaatschappijen dan wel leasemaatschappijen wenst te werken, is het hebben van een Eurogaranterkenning een minimale vereiste. KZS gaat echter een stuk verder, en kan uw bedrijf helpen uw interne organisatie verder te optimaliseren. Verbeterde rendementen en een efficientere werkwijze kunnen hieruit voortvloeien.

Processtappen

Ter bewaking van het certificaat worden gedurende drie jaar tenminste drie controle-audits uitgevoerd. Bij controle-audits is vast onderdeel de werking van het systeem van verbetering. De eerste controle-audit vindt plaats na zes maanden. In de resterende contractperiode zullen tenminste twee controle-audits plaatsvinden. Extra controle-audits zullen plaatsvinden als er tekortkomingen geconstateerd zijn.

Indien een bedrijf reeds 3 jaar KZS is gecertificeerd en de laatste twee controle-audits met goed gevolg zijn doorlopen (dus geen tekortkomingen die geleid hebben tot een tussentijds extra bezoek), dan mogen de controle-audits binnen 12 maanden plaatsvinden. Hiermee komt de eerste controle-audit na zes maanden te vervallen. Het toepassen van deze aangepaste auditfrequentie wordt iedere certificatiecyclus van drie jaar opnieuw beoordeeld.

Over Kiwa

Kiwa is de enige certificerende instantie binnen de schadeherstelbranche die een scala aan relevante keurmerken en certificaten kan verzorgen. Naast het KZS-certificaat kunnen wij ook certificering bieden op gebied van: ISO 9001:2008, ISO 14001, VCA en Eurogarant. Dit kan aanzienlijke voordelen opleveren op zowel tijdsbesteding als het totale kostenplaatje.

Daarnaast is Kiwa een certificerende instantie met veel ervaring binnen de schadeherstelbranche. Behalve het feit dat we één van de grootste spelers zijn, staan we ook bekend om onze flexibiliteit qua planning. Dit komt door het grote aantal auditoren dat binnen de schadeherstelbranche voor ons werkzaam is.