Veiligheid

Veiligheid

De behoefte om veiligheid binnen- en buitenshuis te vergroten, groeit internationaal sterk. Branches, nationale overheden en de Europese Unie werken continu aan wet- en regelgeving om risicosituaties te voorkomen of te bestrijden. Bijvoorbeeld door productcertificaties, CE-markeringen, het Keurmerk Veilig Ondernemen en regels omtrent arbeidsomstandigheden in het leven te roepen.

Per land, branche en onderwerp verschillen de normen nogal. Kiwa weet de weg en helpt producenten, installatiebedrijven, (lokale) overheden en gebouwbeheerders op weg met certificatie- en inspectieprotocollen voor bouwproducten, gas- water- en blusinstallaties en -toestellen, beheer- en onderhoudaspecten. Producenten, installateurs en gebouwbeheerders kunnen hiermee aantonen dat zij risico´s op het vlak van brand, inbraak, legionella, gasexplosies en toxicologische aspecten beheersen en beheren.

Het Kiwa certificaat biedt vertrouwen en draagt bij aan een positief imago onder uw klanten en relaties. Daarnaast zal het bevoegd gezag gemakkelijker een vergunning afgeven aan een gecertificeerde onderneming dan aan een niet gecertificeerd bedrijf. Uw investering in een certificaat betaalt zich ook terug in een betere onderhandelingspositie bij uw verzekeraar.

Meer informatie kunt u op onze website vinden.