Aanwijzingsbeschikking

Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen schriftelijk een aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij Kiwa Register.

Aanvraag

De aanvraag voor een aanwijzingsbeschikking dient u in via het aanvraagformulier. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan twee maanden. Hieruit moet blijken dat het uitzendbureau personeel voor het beroepsgoederenvervoer gaat inhuren en uitzenden. Staat dit niet in het uittreksel, dan is een aanvullende verklaring vereist. Wanneer de aanwijzingsbeschikking verleend wordt, ontvangt u digitaal een verklaring ter beschikkingstelling.

Naams- en / of adreswijzigingen in de onderneming, dient u door te geven via het aanvraagformulier. Ook bij een wijziging dient u een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te sturen, welke niet ouder is dan twee maanden.