Rijnvaartverklaring

Voor bijna ieder schip in de beroepsvaart is een rijnvaartverklaring nodig. Zo'n verklaring geeft het recht te varen over alle wateren van de EU-lidstaten en die van Zwitserland, enkele uitzonderingen daargelaten.

Voorwaarden

Een Rijnvaartverklaring wordt afgegeven in het land waar het schip is geregistreerd. Wel moet duidelijk zijn of het betreffende binnenschip een reële band heeft met één van de EU-lidstaten of Zwitserland. Criteria hiervoor staan in het Toepassingsreglement reële band Rijnvaart.

U dient een rijnvaartverklaring aan te vragen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • U bent eigenaar, mede-eigenaar of exploitant van een binnenschip.
  • U verricht vervoer van goederen of personen met een binnenschip tussen twee punten gelegen, aan wateren genoemd in de Herziene Rijnvaartakte.
  • U verricht vervoer van goederen of personen met een binnenschip op de Nederlandse binnenwateren.

Aanvraag Rijnvaartverklaring

De eigenaar van het schip kan een Rijnvaartverklaring aanvragen bij Kiwa Register. Als de eigenaar en de exploitant niet dezelfde persoon zijn, moeten ze beiden de Rijnvaartverklaring aanvragen. Wanneer het schip wordt verkocht of van exploitant verandert, moet een nieuwe verklaring worden aangevraagd. De oude verklaring moet worden ingeleverd bij Kiwa Register.

U kunt de Rijnvaartverklaring aanvragen via het formulier onder het kopje "Aanvraag" rechts op deze pagina.

Exploitatiecertificaat

Om als in Nederland geregistreerde ondernemer (exploitant) voor een in het buitenland teboekgesteld schip een Rijnvaartverklaring aan te kunnen vragen, heeft deze van de bevoegde instantie (NL) een exploitatiecertificaat nodig. Gebruik hiervoor het formulier rechts op deze pagina.

U kunt met het exploitatiecertificaat in het buitenland een Rijnvaartverklaring aanvragen.