Boordcomputer Taxi

Op 1 oktober 2011 is de nieuwe regelgeving voor de boordcomputer taxi (BCT) in werking getreden. De boordcomputer wordt gebruikt door middel van boordcomputerkaarten (smartcards). Elke gebruikersgroep heeft zijn eigen boordcomputerkaart:

  • Chauffeurskaart (taxichauffeur)
  • Ondernemerskaart (taxiondernemer)
  • Keuringskaart (erkende werkplaatsen)
  • Inspectiekaart (ILT en de politie)
  • Systeemkaart en Referentiekaart (fabrikanten)  

Van 1 oktober 2011 tot 1 juli 2014 geldt een overgangsperiode. Tijdens deze periode kunnen ondernemers een boordcomputer aanschaffen en laten inbouwen. Ondernemers mogen binnen de overgangsperiode zelf kiezen welke vorm van registratie zij hanteren (analoog, digitaal of beide). Uitgangspunt van de Inspectie Leefomgeving en Transport is dat de registratie sluitend en controleerbaar is.

Overgangsregeling
Vanaf 1 juli 2014 moeten alle taxi’s zijn uitgerust met een boordcomputer. Voor het contractvervoer is een uitzondering gemaakt. Omdat deze vervoerders bij het sluiten van een vervoerscontract vaak geen rekening hebben kunnen houden met de kosten van de boordcomputer, is voorzien van een overgangstermijn tot 1 februari 2015.

Wet en regelgeving