Controlekaart

Handhavers hebben een controlekaart nodig om te controleren op de naleving van rij - en rusttijden. Met de controlekaart kan de registratie van rij- en rusttijden worden uitgelezen. Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de politie en andere opsporingsdiensten kunnen een controlekaart aanvragen.

Met behulp van de controlekaart is het mogelijk om de naleving van de rij- en rusttijden te controleren. Dat kan op twee manieren:

 1. Met de controlekaart zijn de gegevens op de bestuurderskaart af te lezen.
 2. Met de controlekaart kunnen de gegevens op de digitale tachograaf opgevraagd worden.

De controlekaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen en/of verlengen van een controlekaart zijn:

 • recente pasfoto van de handhaver conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
 • een handtekening;
 • de handhaver dient in dienst te zijn van de handhavende instantie;
 • er moet een getekende overeenkomst tussen Kiwa N.V. en de handhavende instantie zijn.

Aanvraagprocedure

U kunt de aanvraag digitaal indienen. Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geĆ¼pload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft:

 • eHerkenning inloggegevens;
 • naam, adresgegevens en geboortedatum van de begunstigde;
 • digitaal bestand met de pasfoto van de begunstigde die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
 • digitaal bestand met de handtekening van de begunstigde;
 • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).

U kunt uw aanvraag voor een controlekaart indienen door op de link 'Controlekaart aanvragen' rechts op deze pagina te klikken.

Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt dan binnen vier weken de beschikking. Bij een verlenging ontvangt u binnen drie weken bericht.

Voor een verlenging moet u opnieuw aantonen dat u voldoet aan de vereisten voor afgifte van een controlekaart. Daarnaast moet u opnieuw een pasfoto aanleveren.