Bestuurderskaart

Als een autobus of vrachtwagen is uitgerust met een digitale tachograaf, dan heb je als chauffeur een bestuurderskaart nodig. Met deze bestuurderskaart worden de rij- en rusttijd geregistreerd op de tachograafkaart.

Een vrachtwagen- en/of buschauffeur mag geen vervoerswerkzaamheden verrichten zonder gebruik te maken van een registratiemiddel voor rij- en rusttijden.

De rij- en rusttijden worden vastgelegd door middel van de digitale tachograaf samen met een chauffeurskaart. De tachograaf legt gegevens van de chauffeur vast, zoals:

 • de afgelegde afstand;
 • de rijtijd en;
 • de rusttijd op basis van de Arbeidstijdenwet.

Controle hierop vindt plaats door de toezichthouder die belast is met de handhaving van de regelgeving inzake de ritadministratie en de arbeids- en rusttijden. Doel van deze voorschriften is om oververmoeidheid van chauffeur te voorkomen en daarmee de verkeersveiligheid te verhogen.

De bestuurderskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en is een persoonsgebonden smartcard met drie functies:

 1. visueel identificatiemiddel (de kaart is voorzien van een pasfoto);
 2. geeft toegang tot de digitale tachograaf;
 3. registreert rij- en rusttijden.

Veel gestelde vragen

Als u problemen heeft met inloggen of het toevoegen van een pasfoto of handtekening aan uw aanvraag, dan kunt u de 'Veel gestelde vragen' raadplegen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het verkrijgen van een bestuurderskaart zijn: 

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een bestuurderskaart kan digitaal ingediend worden door zowel de begunstigde als de werkgever. Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft:

 • eHerkenning inloggegevens (als de werkgever de aanvraag doet);
 • inloggegevens van uw particuliere account ;
 • nummer van het geldige Nederlandse rijbewijs van de begunstigde;
 • digitaal bestand van het geldige buitenlandse rijbewijs (als de begunstigde een buitenlands rijbewijs heeft);
 • digitaal bestand met de pasfoto van de begunstigde, die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
 • digitaal bestand met de handtekening van de begunstigde;
 • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).

Particuliere klanten die er tijdens de aanvraag voor kiezen om de pasfoto en/of handtekening niet digitaal aan te leveren, krijgen een speciaal formulier toegestuurd. Een volledig digitaal ingediende aanvraag heeft een kortere doorlooptijd dan wanneer er wordt gekozen om de pasfoto en handtekening na te zenden.

U kunt uw aanvraag voor een bestuurderskaart indienen door op de link 'Bestuurderskaart aanvragen' rechts op deze pagina te klikken.

Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen. De behandeltermijn van uw kaart is acht tot tien werkdagen. 

Voor de aanvraag voor een verlenging moet u opnieuw voldoen aan de vereisten voor afgifte van een bestuurderskaart. Daarnaast moet u opnieuw een pasfoto aanleveren.