Bestuurderskaart

Kiwa Register geeft smartcards uit voor de digitale tachograaf, een van de kaarten is de bestuurderskaart.

Veel gestelde vragen

Als u problemen heeft met inloggen of het toevoegen van een pasfoto of handtekening aan uw aanvraag, dan kunt u de 'Veel gestelde vragen' raadplegen.

Voor wie?

U heeft een bestuurderskaart nodig als u beroepsmatig goederenvervoer uitvoert of als u beroepsmatig personenvervoer op een touringcar uitvoert. De bestuurderskaart is een persoonsgebonden smartcard met drie functies:

 1. Visueel identificatiemiddel (de kaart is voorzien van een pasfoto).
 2. Geeft toegang tot de digitale tachograaf.
 3. Registreert rij- en rusttijden.

De bestuurderskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen en/of verlengen van een bestuurderskaart zijn:

 • recente pasfoto conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
 • handtekening;
 • geldig rijbewijs B, C, D en/of E;
 • u dient minimaal 185 kalenderdagen in Nederland ingeschreven te zijn.

Bestuurderskaart aanvragen

Een aanvraag voor een bestuurderskaart kan digitaal ingediend worden door zowel de begunstigde als de werkgever. Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft:

 • eHerkenning inloggegevens (als de werkgever de aanvraag doet);
 • inloggegevens van uw particuliere account ;
 • nummer van het geldige Nederlandse rijbewijs van de begunstigde;
 • digitaal bestand van het geldige buitenlandse rijbewijs (als de begunstigde een buitenlands rijbewijs heeft);
 • digitaal bestand met de pasfoto van de begunstigde, die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (klik hier voor meer informatie);
 • digitaal bestand met de handtekening van de begunstigde;
 • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).

Particuliere klanten die er tijdens de aanvraag voor kiezen om de pasfoto en/of handtekening niet digitaal aan te leveren, krijgen een speciaal formulier toegestuurd. Een volledig digitaal ingediende aanvraag heeft een kortere doorlooptijd dan wanneer er wordt gekozen om de pasfoto en handtekening na te zenden.

U kunt uw aanvraag voor een bestuurderskaart indienen door op de link 'Bestuurderskaart aanvragen' rechts op deze pagina te klikken.

Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt bij een eerste aanvraag binnen vier weken de beschikking. Bij een aanvraag voor een verlenging ontvangt u uiterlijk binnen drie weken de beschikking.

Voor de aanvraag voor een verlenging moet u opnieuw voldoen aan de vereisten voor afgifte van een bestuurderskaart. Daarnaast moet u opnieuw een pasfoto aanleveren.

Wet- en regelgeving