Keuringskaart BCT

Een keuringskaart identificeert erkende werkplaatsen en ontgrendelt de toegang tot de boordcomputer voor beproevingen en kalibratie. De kaart bevat een niet-persoonsgebonden servicecertificaat voor authenticiteit.

De keuringskaart wordt gebruikt door RDW erkende werkplaatsen om boordcomputers te activeren en deactiveren. De keuringskaart wordt tevens gebruikt voor het onderzoeken en herstellen van de boordcomputer. Per werkplaats worden maximaal twee keuringskaarten uitgegeven.

Een keuringskaart is drie jaar geldig is en kan drie maanden voor het verlopen van de kaart verlengd worden.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van een keuringskaart zijn: 

  • de werkplaats is ingeschreven staat in de het Handelsregister (Kamer van Koophandel);
  • de werkplaats is erkend door de RDW.

Een werkplaats moet in het bezit zijn van een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verstrekte erkenning voor het inbouwen en activeren van de Boordcomputer Taxi. De RDW verstrekt een keuringsinstantienummer (KI-nummer) aan de werkplaats. Op een KI-nummer kunnen maximaal twee keuringskaarten worden verstrekt.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor een keuringskaart kunt u per e-mail via vergunningen@kiwa.nl indienen. Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een gemandateerde van de erkende werkplaats. Vermeld in de aanvraag de volgende gegevens:

  • naam contactpersoon
  • naam bedrijf
  • adresgegevens
  • Kamer van Koophandelnummer
  • vestigingsnummer
  • RDW erkenningsnummer (keuringsinstantienummer)


Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een factuur. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als deze compleet is, inclusief betaling. Uw kaart wordt dan binnen tien werkdagen geproduceerd. U ontvangt automatische een bericht voor het maken van een bezorgafspraak.