Referentiekaarten BCT

Fabrikanten kunnen bij Kiwa Register referentiekaarten aanvragen ten behoeve van de (door)ontwikkeling van de boordcomputers. Referentiekaarten zijn testkaarten waarmee functionaliteiten worden getest.

Referentiekaarten kunnen in een (standaard)set worden aangevraagd maar ook los in een zelfgekozen samenstelling.

De standaardset bestaat uit:

  • 6 chauffeurskaarten
  • 2 ondernemerskaarten
  • 1 keuringskaart
  • 1 inspectiekaart
  • 5 systeemkaarten

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor referentiekaarten kan per e-mail via vergunningen@kiwa.nl worden ingediend bij Kiwa Register.